2
راه رسیدن به خدا، خدمت به خلق است.
اطلاعیه ها
تازه های خبر
درباره مرکز آموزشی درمانی حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی
ساخت بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی از سال ۱۳۷۹ شروع گردید، از شهریور سال ۱۳۸۷ به بهره برداری آزمایشی و از ۲۲ بهمن ۸۷ به بهره برداری رسمی رسید. از ۱۸ مهرماه ۱۳۸۸ فاز یک به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت و نحوه اداره بیمارستان طبق پروانه بهره برداری صادر شده بصورت غیر انتفاعی می باشد و وضعیت کنونی بیمارستان آموزشی درمانی است. بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز یکی از مجهزترین بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی فوریت های جراحی می باشد.زیر بنای کل این بیمارستان ۲۲۵۰۰ مترمربع و می باشد که شامل فاز یک با زیربنای ۸۵۰۰ مترمربع که شامل ۶ طبقه مشتمل بر بخش های درمانی، درمانگاه تخصصی، واحدهای پاراکلینیکی و واحدهای اداری می باشد. فاز دوم بیمارستان با زیربنای ۱۴۰۰۰ مترمربع که دارای بخش های بستری، آی سی یو، سی تی اسکن، اتاق عمل، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی و واحدهای اداری می باشد.