درباره مرکز آموزشی و درمانی
ساخت بیمارستان شهید رجایی از سال 1379 شروع گردید، از شهریور سال 1387 به بهره برداری آزمایشی و از 22 بهمن 87 به بهره
برداری رسمی رسید.
از 18 مهرماه 1388 فاز یک به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت و نحوه اداره بیمارستان طبق پروانه بهره برداری صادر شده بصورت غیر 
انتفاعی می باشد و وضعیت کنونی بیمارستان آموزشی درمانی است.
بیمارستان شهید رجایی شیراز یکی از مجهزترین بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی فوریت های جراحی می باشد.زیر بنای کل این
بیمارستان 22500 مترمربع و می باشد که شامل فاز یک با زیربنای 8500 مترمربع که شامل 6 طبقه مشتمل بر بخش های درمانی،
درمانگاه تخصصی، واحدهای پاراکلینیکی و واحدهای اداری می باشد.
فاز دوم بیمارستان با زیربنای 14000 مترمربع که دارای بخش های بستری، آی سی یو، سی تی اسکن، اتاق عمل، درمانگاه، آزمایشگاه،
رادیولوژی و واحدهای اداری می باشد. 
درباره مرکز آموزشی و درمانی
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal