نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو بیمارستان شهيد رجاييمگامنو بیمارستان شهيد رجايي
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse بیمارستان شهید رجاییبیمارستان شهید رجایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
تاریخچه
مدیر پرستاری
قوانین و دستورالعمل ها
گالری عکس
رئیس بیمارستان
معاونت آموزشی
ساختار سازمانی
افتخارات و دستاوردها
مدیر بیمارستان
بیانیه های بیمارستان
نقشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
بخش های کلینیکی
بخش های پاراکلینیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
بخش های اداری
کمیته ها
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
تعرفه ها
ساعات ملاقات
راهنمای طبقات
آدرس بیمارستان
خدمات قابل ارائه
جستجوی پزشکان
فرآیندهای مورد نیاز مراجعین
منشور حقوق بیماران
منشور اخلاقی کارکنان
قوانین و مقررات بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد
منشور اخلاقی بیماران و همراهان
آموزش به بیماران و همراهان بر اساس بخش
فرمهای مورد نیاز براساس بخش ها
شماره های تماس و راه های ارتباطی
سوالات متداول
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
نوبت دهی درمانگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه
اپلیکیشن اندروید بیمارستان
کتابخانه دیجیتال بیمارستان رجایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید رجایی
شرایط پذیرش بیمار در درمانگاه
برنامه روزانه پزشکان درمانگاه
فرآیندهای درمانگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس
شماره های تماس
پرسش و پاسخ
پاسخگویی به شکایات
Collapse پاراکلینیکیپاراکلینیکی
بخش های پاراکلینیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه</span>آزمایشگاه
جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه
معرفی و شرایط احراز واحد آزمایشگاه
مدیر داخلی آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست آزمایش ها</span>لیست آزمایش ها
لیست آزمایشات قابل انجام در بیمارستان شهید رجایی
فهرست آزمایشهای اورژانس و زمان چرخه کاری
شرایط قبل از آزمایش
پایداری نمونه ها
روش جلوگیری از هماتوم
شرایط نمونه گیری کشت خون برای دستگاه bactec
نوع لوله و میزان مورد نیاز در آزمایش ها
دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی و مویرگی
نمونه آوری جمع دستورالعمل VMA( مندلیک اسید وانیل )
شرح وظایف مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه
شرح وظایف منشی آزمایشگاه
شرح وظایف صبحکار
شرح وظایف پرسنل خدمات آزمایشگاه
شرایط رد نمونه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعتبار بخشی آزمایشگاه</span>اعتبار بخشی آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های آزمایشگاه</span>دستورالعمل های آزمایشگاه
دستورالعمل انجام آزمایش ABO
دستورالعمل انجام آزمایش croos match خون
دستورالعمل انجام آزمایش آنتی آگلوتیناسیون
دستورالعمل ساخت محلول H2O2
دستورالعمل کنترل کیفی سمپلر
دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هورمون
دستورالعمل کنترل کیفیت در آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های انگل شناسی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های ایمونولوژی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های بیوشیمی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های بیوشیمی ادرار
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های پاتولوژی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های میکروب شناسی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های هماتولوژی
دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که آزمایشگاه بیوشیمی انجام میشود.
دستورالعمل نحوه بسته بندی انتقال امن
دستورالعمل ساخت محلول بنزیدین برای بخش انگل شناسی
دستورالعمل تهیه سوسپانسیون 3% گلبول قرمز ، درجه بندی شدت آگلوتیناسیون و تهیه گلبول قرمز حساس
کنترل کیفی آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش ادرار و انگل
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژی
کنترل کیفیت در آزمایش ها مختلف در بخش میکروب شناسی
دستورالعمل کنترل کیفی فریوز
دستورالعمل کنترل کیفی فور
دستورالعمل کنترل کیفی یخچال
کنترل کیفی اتوکلاو
کنترل کیفی انکوباتور
کنترل کیفی بن ماری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روش های اجرایی آزمایشگاه</span>روش های اجرایی آزمایشگاه
روش اجرایی نظارت مستمر بر تعیین و تفسیر محدود
نحوه تزریق خون و فرآورده ها
مدیریت عوارض ناخواسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داروخانه</span>داروخانه
مسئول داروخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رادیولوژی</span>رادیولوژی
معرفی بخش تصویربرداری
بخش سی تی اسکن
بخش رادیولوژی
بخش سونوگرافی
آمادگی بیمار قبل از تصویربرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش به بیمار</span>آموزش به بیمار
بارداری و تصویربرداری پزشکی - تهیه کننده خانم قهرمانی
آن چه درباره سی تی باید بدانیم. - تهیه کننده خانم زال پور
پرتوگیری در سی تی اسکن و رادیولوژی - تهیه کننده خانم بهاءالدینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فیزیوتراپی</span>فیزیوتراپی
آشنایی با بخش فیزیوتراپی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت های آموزشی</span>پمفلت های آموزشی
اتل
شکستگی تنه ران
ضربه مغزی
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی
نحوه جابجایی
ورزش تنفسی
شکستگی انتهای ران
شکستگی فمور
شکستگی مچ پا
سمع صداهای تنفسی
ورزش و فعالیت فیزیکی1
ورزش و فعالیت فیزیکی2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای واحد فیزیوتراپی</span>فرآیندهای واحد فیزیوتراپی
فرایند انجام فیزیوتراپی
فرایند مشاوره با دکتر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در بیمارستان
Collapse بخش های-اداریبخش های-اداری
بخش های اداری
آموزش کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
مسئول امور اداری
پرسنل امور اداری
شورای تحول اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> فرآیندهای دبیرخانه و کارگزینی</span> فرآیندهای دبیرخانه و کارگزینی
فرآیند درخواست سابقه بیمه جهت پرسنل
فرآیند تغییر عنوان پرسنل رسمی و پیمانی
فرآیند ارتقا طبقه استحقاقی پرسنل رسمی و پیمانی
فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار جهت پرسنل
فرایند تمدید طرح
فرآیند صدور حکم نیروی طرحی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاهی</span>امور رفاهی
مسئول امور رفاهی
شیوه نامه اجرایی کمیته آموزشی پژوهشی
شیوه نامه اجرایی کمیته حمایتی
شیوه نامه اجرایی کمیته سلامت ( بهداشتی و درمانی)
شیوه نامه اجرائی کمیته زیارتی سیاحتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی</span>امور فرهنگی
مسئول امور فرهنگی
فرھنگی و پژوھشی - آموزشی کمیته اجرایی نامه شیوه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انبار مرکزی</span>انبار مرکزی
مسئول انبار مرکزی
آشنایی با نرم افزار جدید درخواست کالا
فرآیند خرید دارو
اقتصاد درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
مسئول بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های بهداشت حرفه ای  </span>فرم های بهداشت حرفه ای
فرم ثبت حوادث
فرم شناسایی عوامل زیان آورمحیط کار به تفکیک شغل
فرم نظرسنجی کارکنان درخصوص وسایل حفاظت فردی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط بیمارستان شهید رجایی  </span>کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط بیمارستان شهید رجایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابچه ایمنی و سلامت شغلی واحد اداری</span> کتابچه ایمنی و سلامت شغلی واحد اداری
جلد کتابچه ایمنی وسلامت شغلی
فهرست کتابچه
کتابچه ایمنی واحدهای اداری و پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه ایمنی و سلامت شغلی اتاق عمل  </span>کتابچه ایمنی و سلامت شغلی اتاق عمل
جلد کتابچه
کتابچه اختصاصی ایمنی و سلامت شغلی اتاق عمل
کتابچه ایمنی و سلامت شغلی آزمایشگاه
چک لیست ممیزی داخلی بهداشت حرفه ای
حدود مجاز مواجهه شغلی
راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی
کتابچه خط مشی واحد بهداشت حرفه ای
فرم ثبت حوادث شغلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت های بهداشت حرفه ای</span>پمفلت های بهداشت حرفه ای
پمفلت تغذیه
پمفلت کادر درمانی
پمفلت خانم های باردار
پمفلت کادر رادیولوژی
پمفلت کادرتاسیسات
پمفلت کادر دندانپزشکی
پمفلت کادر آزمایشگاه
پمفلت دیابت و استرس
پمفلت دیابت و شب کاری
پمفلت ارگونومی در منزل
پمفلت پیشگیری از عوارض
خطرات پشت میز نشینی
حمل بار و بیمار
مقابله با استرس
چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟
سندرم تونل کارپال (CTS)
دائما سرجایتان نشینید
زانو درد
مضرات پوشیدن کفش پاشنه بلند
حرکت کششی در افراد با گودی کمر
استرس در محیط کار
استرس شغلی
سلامت روان در محیط کار
رابطه بین طرز نشستن و خلقیات شما
پیشگیری از درد گردن
پیشگیری از درد نشیمن
پله ها گذرگاه سلامت
کمردرد و راه های پیشگیری از آن
جابه جایی بیمار
ارگونومی در محیط کار
استرس شغلی و راهکارهای مدیریت آن
سرطان شغلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود کیفیت</span>بهبود کیفیت
مسئول بهبود کیفیت
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط</span>بهداشت محیط
مسئول بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار پسماندها</span>آمار پسماندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میانگین پسماند عفونی برحسب تخت روز اشغالی</span>میانگین پسماند عفونی برحسب تخت روز اشغالی
بهار 97
تابستان 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میانگین پسماند عفونی برحسب تخت روز اشغالی در بیمارستان</span>میانگین پسماند عفونی برحسب تخت روز اشغالی در بیمارستان
بهار 97
تابستان 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میانگین پسماند عفونی برحسب کیلوگرم در روز</span>میانگین پسماند عفونی برحسب کیلوگرم در روز
بهار 97
تابستان 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توزین زباله</span>توزین زباله
بهار 97
تابستان 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پوسترهای آموزشی</span>پوسترهای آموزشی
پوستر تفکیک پسماند
تقسیم بندی وسایل
محلولهای گندزدای مصرفی 1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای واحد بهداشت محیط</span>فرآیندهای واحد بهداشت محیط
ارزیابی بهداشت محیط بیمارستان
جمع آوری تفکیک و شست و شوی البسه و ملحفه کثیف بخش ها
جمع آوری تفکیک و شستشوی البسه کارکنان
کنترل کیفی آب بیمارستان
کنترل کیفی دفع فاضلاب
مدیریت پسماندهای بیمارستان
مدیریت جسد
نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخش ها
حسابداری
خدمات عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اطلاعات سلامت</span>مدیریت اطلاعات سلامت
کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت
قوانین و مقررات واحد مدیریت اطلاعات سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اوراق عمومی پرونده</span>اوراق عمومی پرونده
ترتیب اوراق پرونده زیر6ساعت
ترتیب پروندهexpired
ترتیب اوراق فرمهای پرونده جهت ارسال به مدارک پزشکی
راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی
لیست اختصارات پزشکی بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مددکاری</span>مددکاری
مسئول واحد مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای مددکاری</span>فرآیندهای مددکاری
امانت دادن وسایل مراقبت از بیمار در منزل
بیماران مشکل دار از نظر ترخیص
پیگیری بیماران مبتلاHIV توسط مددکاری
تحویل صورتحساب دوره ای و فرم تکمیل مدارک بیمه ای
صدور معرفی نامه بیمه
فرآیند ارسال آمار خودکشی به مرکز بهداشت والفجر و انقلاب
فرآیند ارسال آمار ماهیانه مددکاری به واحد مددکاری دانشگاه
فرآیند استفاده ازفرم چهار امضاء
فرآیند انجام مراحل در زمان ترخیص بیماران
فرآیند بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
فرآیند بیماران متهم
فرآیند بیماران ناشناس
فرآیند بیمارانی زندانی
فرآیند بیمه شدن بیمار در بدو بستری و پس از بستری شدن
فرآیند پذیرش بیمار بلاصاحب
فرآیند پذیرش بیمار تبعه مجاز
فرآیند تخفیف به بیماران
فرآیند جذب خیر
فرآیند راند روزانه مددکار اجتماعی
فرآیند پذیرش بیمار بلاصاحب بهزیستی
صندوق مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت های آموزشی مددکاری</span>پمفلت های آموزشی مددکاری
همسر آزاری
کودک آزاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مورد نیاز مددکاری</span>فرم های مورد نیاز مددکاری
فرم ارزیابی مددکاری
فرم نظرسنجی مددکاری
فرم پیگیری بیماران مشکل دار توسط مشاور حقوقی
فرم خودکشی
کنترل عفونت
رسیدگی به شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوری اطلاعات</span>فناوری اطلاعات
معرفی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانستنی های فناوری اطلاعات</span>دانستنی های فناوری اطلاعات
آموزش نحوه کار با پرینتر
200 کلید میانبر در ویندوز
آشنایی با خطاهای سخت افزاری سیستم
دانلود نرم افزار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسی پزشکی</span>مهندسی پزشکی
معرفی کارکنان و شرح وظایف
تجهیزات پزشکی بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد تغذیه</span>واحد تغذیه
مسئول واحد تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت های آموزشی تغذیه</span>پمفلت های آموزشی تغذیه
تغذیه مناسب در شکستگی استخوان
مراقبت های تغذیه ای و بهداشتی در بیماران دیابتی
توصیه های لازم جهت رژیم غذایی کم چرب
رژیم غذایی مایعات
واحد حقوقی
CSSD
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
مسئول روابط عمومی
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاونت آموزشی
معاون آموزشی
معاون پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه آموزش بالینی</span>واحد توسعه آموزش بالینی
چارت سازمانی بیمارستان
شرح وظایف مسئول واحد توسعه آموزش بالینی
Collapse اعتبار بخشی آموزشیاعتبار بخشی آموزشی
مدیریت آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایش و ارزشیابی</span>پایش و ارزشیابی
فرم نظرسنجی از دستیاران فک و صورت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هیئت علمی</span>هیئت علمی
لیست اعضاء هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراگیران و دستیاران</span>فراگیران و دستیاران
آئین نامه پوشش مناسب
تسهیلات فضا
اورژانس و پاراکلینیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها و فرآیندهای آموزشی</span>برنامه ها و فرآیندهای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوریکولوم های گروههای آموزشی</span>کوریکولوم های گروههای آموزشی
ارتوپدی
جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
جراحی جمجمه، فک و صورت
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
طب اورژانس
طب فیزیکی و توانبخشی
مراقبت‌های ویژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اهداف آموزشی گروه های آموزشی </span> اهداف آموزشی گروه های آموزشی
اهداف آموزشی گروه جراحی عمومی
اهداف آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب
اهداف آموزشی گروه فک و صورت
فرم اعتبار بخشی دستیاران ارتوپدی
حفظ حقوق و امنیت بیمار
پژوهش های بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای معاونت آموزشی</span>فرآیندهای معاونت آموزشی
فرآیند انصراف پزشکان عمومی در بیمارستان شهید رجایی
فرآیند تایید صلاحیت علمی پزشکان عمومی جهت کار در بیمارستان شهید رجایی
فرآیند جذب پزشک عمومی قراردادی بیمارستان شهید رجایی
فرآیند صدورگواهی اشتغال به کار پزشکان
فرآیند بررسی شکایات از گروه آموزشی
فرآیند برگزاری دوره های آموزشی گروه های آموزشی در بیمارستان شهید رجایی
فرآیند پروتکل نویسی معاونت آموزشی
فرآیند تهیه برنامه های کشیک اساتید و رزیدنتها در بیمارستان شهید رجایی
فرآیند حضور رزیدنتها در بیمارستان شهید رجایی
فرم بررسی راند اساتید بیمارستان شهید رجایی
برنامه درمانگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه اتاق عمل</span>برنامه اتاق عمل
برنامه هفتگی اتاق عمل همکف
برنامه هفتگی جراحان اتاق عمل یک
برنامه هفتگی اتاق عمل ارتوپدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کشیک پزشکان</span>برنامه کشیک پزشکان
برنامه پزشکان زنان اردیبهشت 98
برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی –اردیبهشت1398
برنامه مقیمی طب اورژانس اردیبهشت 98
برنامه مقیمی کشیک پزشکان بیهوشی اردیبهشت 98
درباره ما
Collapse منو-آموزشمنو-آموزش
آموزش کارکنان
معرفی و شرایط احراز واحد آموزش
دوره های در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پاورپوینت های آموزشی</span>پاورپوینت های آموزشی
آموزش به بیمار
خطاهای دارویی
مقیاس برادن
شیوه سخنرانی
6 Sigma
ABG
جعبه اورژانس
اسلاید های هموویژلانس پزشکان
اعتماد سازمانی
الکتروکاردیوگرام
آموزش بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جزوات آموزشی</span>جزوات آموزشی
سکته حاد قلبی
حوادث ترافیکی
دستورالعمل گزارش بر اساس فرآیند نویسی
محاسبات دارویی
نحوه تزریق داروهای تزریقی
ICP Monitoring
تریاژ
FMEAتجزیه و تحلیل حالات خطا
RCA تحلیل ریشه ای وقایع
Risk mnagement مدیریت ریسک در بهداشت
اسلاید هموویژلانس پرستاران
عوارض تاخیری انتقال خون
مدیریت استرس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پوسترهای آموزشی</span>پوسترهای آموزشی
پوستر هموویژلانس (1)
پوستر هموویژلانس (2)
مقیاس Braden
نحوه تزریق داروهای تزریقی
فیلم های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات آموزشی</span>مقالات آموزشی
بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در یک مرکز ترومای سطح اول
آموزش پرستاری
ارزیابی کیفیت و مهارت خدمات پرستاری در بخش اورژانس
مقایسه خطر ناشی از اسیب سر سوزن در بین پرستاران شاغل در بخش اورژانس با پرستاران شاغل در سایر بخش های
رابطه هوش هیجانی و باورهای خودکارآمد پرستاران بخش اورژانس
دانش، نگرش و تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه در زمینه کار بر مهار فیزیکی و عوامل مرتبط با آن
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژبیمارستانی
فضای اخلاقی حاکم برمحیط های بیمارستانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه
روان پرستاری
Healths in disaster
J Clin Nurs Midwifery (2)
J Clin Nurs Midwifery
NMRC 2014 (2)
NMRC 2014
Nursing Managment
Reahabilitation research in nursing
Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکردهای آموزشی</span>عملکردهای آموزشی
عملکرد واحد آموزش در سال 93
عملکرد واحد آموزش در سال 94
عملکرد واحد آموزش در سال 95
Collapse کنترل عفونتکنترل عفونت
کنترل عفونت
معرفی واحد کنترل عفونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها و خط مشی های کنترل عفونت</span>دستورالعمل ها و خط مشی های کنترل عفونت
دستورالعمل ها و خط مشی های کنترل عفونت
خط مشی های کنترل عفونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های کنترل عفونت</span>دستورالعمل های کنترل عفونت
دستورالعمل بهداشت دست
دستورالعمل تزریق ایمن
دستورالعمل پیشگیری ثانویه
دستورالعمل مواجهه با کورنا ویروس
دستورالعمل مواجهه با آنفلوانزا
دستورالعمل مواجهه با بیماری وبا
دستورالعمل مواجهات شغلی
دستورالعمل تاریخ تعویض اتصالات
لیست بخشهای پرخطر بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه های کنترل عفونت</span>کتابچه های کنترل عفونت
کتابچه اختصاصی واحد کنترل عفونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میکروارگانیسم ها</span>میکروارگانیسم ها
آسینتوباکتر
استافیلوکوک
سودوموناس
کلبسیلا
اشرشیاکولی
کلستریدیوم دیفیسیل
کاندیدا
استرپتوکوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فیلم ها و پوسترهای آموزشی</span>فیلم ها و پوسترهای آموزشی
فیلم های آموزشی کنترل عفونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پوسترهای آموزشی کنترل عفونت</span>پوسترهای آموزشی کنترل عفونت
پوستر بیماریابی
پوستر اصول ایزولاسیون
پوستر مراحل بهداشت دست
پوستر استفاده از وسایل حفاظت فردی
پوستر پسماندها
پوستر پیشگیری ثانویه
پوستر دستورالعمل استفاده از سفتی باکس
پوستر اسکراب جراحی در اتاق عمل
Collapse کنترل-عفونتکنترل-عفونت
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse کمیته های بیمارستانیکمیته های بیمارستانی
کمیته های بیمارستانی
کمیته بهداشت محیط
کمیته تعامل با واحدهای پاراکلینیک
کمیته اخلاق پزشکی
کمیته CSI
کمیته اتاق عمل
Collapse آموزش به بیمارآموزش به بیمار
پمفلت های آموزش به بیمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت ارتوپدی</span>پمفلت ارتوپدی
امپوتاسیون
بیرون آمدن پلاتین
شکستگی در استخوان ساق
شکستگی در ساعد
شکستگی ران
شکستگی کلاویکول
شکستگی لگن در حفره لگن
شکستگی مچ دست
فیکساتور خارجی
مراقبت از بخیه
مراقبت از کشش
مراقبت پس از گچ گیری
مراقبت های بعد از تعویض مفصل ران
مراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی های دست و پا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت جراحی</span>پمفلت جراحی
اصول مراقبت از بیماران دیالیزی
آموزش به بیماران دارای پورتوکت
پارگی طحال
پارگی کبد
پمفلت تیروئید
راهنمای بالینی ختنه
ضربه به قفسه سینه
فتق
کولوسیستکتومی
کیست پیلونیدال
مراقبت از درن
هموروئید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت داخلی</span>پمفلت داخلی
اصول مراقبت از بیماران دیالیزی
پمفلت کنترل عفونت
ذات الریه
عوارض مصرف نمک
فشار خون بالا
لخته شدن خون
نکات بهداشتی درمانی
نکات کلیدی در دیابت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت دارو</span>پمفلت دارو
چگونگی تزریق داروی کلگزان برای بیماران
نحوه استفاده از صحیح اسپری
نحوه تزریق با انسولین
نحوه تزریق با قلم انسولین
وارفارین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت رادیولوژی</span>پمفلت رادیولوژی
تصویر برداری و بارداری
سی تی اسکن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت روان شناسی</span>پمفلت روان شناسی
اختلالات شایع در روانپزشکی
عوارض مصرف سیگار
مصرف الکل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت فک و صورت و پلاستیک</span>پمفلت فک و صورت و پلاستیک
آبسه های دندان و صورت
پمفلت پیوند پوست
Collapse فرآیندهای مورد نیاز مراجعینفرآیندهای مورد نیاز مراجعین
فرآیندهای مورد نیاز مراجعین
فرآیند پذیرش بیمار بستری
فرآیند پذیرش بیمار سرپایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای اختصاصی اصلی درج در سایت</span>فرایندهای اختصاصی اصلی درج در سایت
استرداد وجه به بیماران
اعزام بیمار به سایر مراکز
امانت دادن وسایل مراقبت از بیمار در منزل
انجام اعمال جراحی
انجام فیزیوتراپی
انجام نور درمانی
پذیرش بیمار جهت عمل جراحی
پذیرش بیمار در کلینیک زخم
پذیرش بیمار
پذیرش در بخش رادیولوژِی
پیگیری پس از ترخیص
ترخیص
توزیع غذا
رسیدگی به امور بیماران case manager
رسیدگی به شکایات
ریکاوری
غربالگری وضعیت تغذیه ای بیماران
گچ گیری
مدیریت اموال بیمار
مدیریت بیماران ناشناس
مساعدت به بیماران بی بضاعت
نوبت دهی درمانگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای برتر ارتقا یافته</span>فرایندهای برتر ارتقا یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعزام</span>اعزام
ارتقا اعزام بیمار
فرایند اعزام بیمار به سایر مراکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پذیرش رادیولوژی</span>پذیرش رادیولوژی
ارتقا پذیرش بیماران در واحد رادیولوژی
فرایند پذیرش رادیولوژِی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تزریق خون</span>تزریق خون
ارتقاءفرآیند تزریق خون
فرآیند تزریق خون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراقبت از زخم فشاری</span>مراقبت از زخم فشاری
ارتقا فرآیند زخم فشاری
فرایند مراقبت از زخم فشاریبیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal