فرمهای مورد نیاز
 فرم برائت نامه و رضایت نامه مریض 
 دانلود
 فرم طرح شکایت از پرسنل و کادر درمانی
 دانلود
 فرم مرخصی ساعتی
 دانلود
 فرم درخواست مرخصی
 دانلود
 فرم ماموریت
 دانلود
مراحل تکمیل فرم های مورد نیاز:
1-فرم مورد نظر را دانلود نمائید( بر روی دانلود کلیک کنید)
2- فرم دانلود شده را پرینت کنید.
3-باخودکار آبی اطلاعات درخواستی را تکمیل کنید
4- فرم را به واحد مورد نظر تحویل نمائید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
769
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal