- پیام ریاست

 - 
حوزه مدیریت

             - ریاست بیمارستان

             -
مدیریت بیمارستان

                       - مدیریت پرستاری

                    - کارکنان روابط عمومی
               - اخبار روابط عمومی


                  - خدمات بیمارستان
                   
                  - پزشکان بیمارستان


                  -اقدامات برجسته بیمارستان

                  - ارزشیابی بیمارستان

                  -  درباره ما

                  -
معاون آموزشی

                  - معاونت پژوهشی

                  -
واحد توسعه آموزش بالینی

                  -
اعتباربخشی آموزشی
                         - مدیریت آموزش
                         - هیئت علمی
                         - فراگیران و دستیاران
                         - برنامه ها و فرآیندهای آموزشی
                         - حفظ حقوق و امنیت بیمار
                         - کمیته های بیمارستانی

                   - فرآیندهای معاونت آموزشی


واحدهای اداری

   -
امور اداري
      - مسئول امور اداری
      - پرسنل امور اداری
      - فرآیندهای دبیرخانه و کارگزینی
      - شورای تحول اداری
           - کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

کمیته های بیمارستانی

فن آوري اطلاعات 
      
       - 
معرفی کارکنان و شرح وظایف
       - 
فرآیندهای واحد فنآوری اطلاعات
                - 
ارسال درخواست درج مطلب در سایت
               
 - درخواست ارسال پیام کوتاه گروهی
                - ارسال درخواست ثبت شماره تلفن همراه در سامانه SMS 
                - درخواست اشتراک اتوماسیون اداری
                - درخواست تعمیر کامپیوتر و تجهیزات رایانه ای
       - دانستنی های فناوری اطلاعات

کمیته پیشنهادات

کمیته اقتصاد مقاومتی

بهداشت محيط

بهداشت حرفه ای

حسابداري

خدمات عمومي

رسيدگي به شكايات

-
انبار مركزي

- اقتصاد درمان

CSSD

- امور فرهنگی

- کمیته رفاهی

مهندسی پزشکی
     
       -
معرفی کارکنان و شرح وظایف
       
تجهیزات پزشکی بیمارستان

- واحد تغذیه

- 
مدارک پزشکی

-مددکار اجتماعی

- واحد حقوقی

  

-پاراکلینیک

آزمایشگاه
*
رادیولوژی
*
داروخانه
*فیزیوتراپی

بستری

* اتاق عمل1
ریکاوری

*
احیا و اسکرین
*
ER1

*
ER2
ER3
* 
بستری 11

 
بستری 12
 بخش 21
*بخش 22
* بخش 41 
* بخش 42
* بخش 51
بخش 52
 
ICU1
 
ICU2

 
ICU3
ICU4 *
 ICU5*
 ICU6*
 اتاق عمل همکف*
 اتاق عمل 2*
 اتاق سوچر*
 دندانپزشکی*


         - درمانگاه
     
                - 
برنامه روزانه پزشکان درمانگاه 
               
 - شرایط پذیرش بیمار در درمانگاه
                - 
آدرس و تلفن درمانگاه
                
          


- مدیر خدمات پرستاری

- معاونت خدمات پرستاری

-سوپروایزر آموزشی - رابط آموزشی

- سوپروایزر کنترل عفونت                   -  فرم ملاقات با مدیریت بیمارستان
                   -  ارسال نظرات و تماس با مدیریت
              - آدرس  و تلفن های ضروری بیمارستان

              - موقعیت مکانی بیمارستان شهید رجایی 

 

  •  
  •  
  •  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 11:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ