سوپروايزرکنترل عفونت
 
        
مسئول

    
    منیره فیضی                                                                           

تحصيلات


      كارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي شيراز

سوابق شغلی

5 سال پرستار اورژانس بیمارستان شهید فقیهی

5/1 سال پرستار ریکاوری بیمارستان شهید فقیهی

2 سال پرستار بخش post جراحی قلب و آنژیوگرافی 

2 سال سوپروایزر اورژانس بیمارستان شهید رجایی

      2 سال سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان شهید رجایی

شرح وظايف


 

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

 

2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

 

3-همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

 

4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.

 

5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت 

6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

 

7-نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی

 

8-بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

 

9-تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت .

 

10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.

 

11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

 

12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برا ی تشخیص ، تحقیق ،کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری

 

13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-19 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ