معاونت آموزشی بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های پزشکی شهید رجایینام و نام خانوادگی : دكتر حسین علی خلیلی

تخصص:     جراح مغز و ستون فقرات    

دکتر خلیلی 

سوابق تحصيلي

  
- دبیرستان نمونه توحید
    
   -  پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 78-71

   -  دوره تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 85-80


   

سوابق پ‍‍‍‍‍ژوهشي – اجرائي:

     - معاون پژوهشی گروه نروسرجری از سال 91 تا کنون

 

    برنامه زمانبندی عملکرد معاونت آموزشی بیمارستان

شرح وظایف کارشناس خدمت آموزشی و پژوهشی

1_ حضور همیشگی و منظم در معاونت آموزشی و پاسخگویی به مراجعین

2_ پایش و پس خوراند عملکرد گروه های پزشکی آموزشی و درمانی شامل کلیه پزشکان اعم از عمومی ، رزیدنت ، متخصص و اساتید در بیمارستان به مسئولین ذیربط

3_ پیگیری و اجرای طرح مطالعات و توسعه آموزش و اعتبار بخشی آموزشی

 

4_ نظارت بر برنامه حضور و کشیک پزشکان و نیازهای درمانی پزشکی در بیمارستان

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-7 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ