اولویت های پژوهشی سال 97 مرکز تحقیقات تروما


1-    بررسی بیماران با TBI و یا آسیب های ستون فقرات و ضایعات نخاعی از نظر عوامل موثر بر پروگنوز کوتاه مدت و طولانی مدت

2-    بررسی شرایط بحرانی و اداره بحران در حوادث و بلایا

3-    بررسی اپیدمیولوژی مرگ و میر و عوارض ناشی از تروما

4-    بررسی شرایط مصدومان تروما از نظر بازگشت به شرایط نرمال زندگی پس از ترخیص از بیمارستان

5-    بررسی اپیدمیولوژیک، تشخیص و درمان موارد همودینامیک ناپایدار در اورژانس  (شامل شوک، مشکلات تنفسی، نورولوژیک و ...) از نظر همودینامیک، کوآگولاپاتی و کنترل بهتر آسیب ها

6-     اولویت بندی بیماران و شرایط ورود و بستری در بخش مراقبتهای ویژه

7-    روشهای تشخیص درمانهای نوین در بخش مراقبتهای ویژه (TEG, ECMO,…)

8-    روشهای مختلف ارزیابی  out come در بیماران ترومایی

9-    روشهای مختلف سنجش عوارض درمانی عوارض بستری در ICU (عفونت، ترومبوز و .....)

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-17 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ