اولویت های پژوهشی سال 95 مرکز تحقیقات تروما

3-23


مركز تحقيقات تروما

3-23-1


ورود به بحث کمک به ارتقا سطح فرهنگ عمومی در جهت جلوگیری از بروز حوادث ترافیکی

3-23-2


انجام کارهای پژوهشی برای ارزیابی اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی

3-23-3


پيش آگهي تروماهاي وارد شده به اندام هاي مختلف و همبستگي آن با فاكتورهاي مختلف

3-23-4


بررسی سطح هوشیاری بیماران ترومایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

3-23-5


بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك بيماران ترومايي بيمارستان هاي آموزشي شيراز

3-23-6


ارایه روش های جدید غیر تهاجمی و کم تهاجمی در کنترل خونریزی های وسیع حین اعمال جراحی 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-20 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ