اعضاي كميته حاكميت باليني

آموزش و يادگيري

استفاده از اطلاعات

مميزي باليني

اثر بخشي باليني

مديريت خطا

مديريت نيروي انساني

تكريم بيمار و همراه

فرايند بيماران

آزمون هاي حاكميت بالینی

اقدامات صورت گرفته در بیمارستان در راستای حاکمیت بالینی  


 • برگزاری جلسات حاکمیت بالینی  و مشخص نمودن اعضا تیم
   
 • اختصاص مکانی جهت دفتر حاکمیت بالینی

 • تشکیل کمیته ایمنی بیمار

 • اموزش حاکمیت بالینی به کلیه واحدهای بیمارستان از طریق اعضا تیم

 • برگزاری کلاسهای اموزشی جهت تکریم ارباب رجوع

 • تهیه بنر در رابطه با قوانین بیمه حوادث ترافیکی جهت آشنایی مراجعین به بیمارستان

 • تشکیل کمیته ایمنی بیمارستان در خصوص شناسایی مدیریت خطر

 •  ابلاغ جهت  Risk manager  و ابلاغ جهت case management

 • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار

 •  تهيه فرم PDP

 • ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستان

 • تشکیل کمیته ممیزی،ایمنی،اثربخشی بالینی

 •  تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني

 • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار

 •  ابلاغ مسئول HIS واموزش HIS به پرسنل

 • تشکیل شورای اموزشی

 • تهیه منشور حقوقی بیمار و حقوق جزایی پرسنل

 • استقرار نظام هموویژیلانس

 • ابلاغ اعضا تیم تریاژ

 • ابلاغ جهت واحد رسیدگی به شکایات

 • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار

 • ادغام کمیته های   مختلف منطبق  با  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی

 • تهیه فرم اخذ شکایات یا نظر سنجی

 • تهيه فرم PDP

 • تهیه فرم گزارش خطا

 • تهیه فرم رضایتنامه جهت پروسیجرهای حیاتی

 • ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستانن

 • تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني

 • راهکارها جهت پیشگیری از 28 مورد خطاي پزشكي

 • ليست تجهيزات حياتي توسط  واحد تجهیزات پزشکی  و كاليبريزاسيون انها

 • ليست پروسيجرهاي توسط واحد خدمات پرستاری

 • تهیه لیست پروسيجرهاي حياتي

 • تهیه دستبند شناسايي بيمار

 • تهیه ليست داروهاي حياتي

 • تهیه مقیاسهای بحرانی نتایج ازمایشگاهی و رادیولوژی

 • تهیه و نصب تابلو های راهنما

 • تشکیل تورهای اشنایی با قوانین بیمارستان برای پرسنل تازه وارد

 • ابلاغ جهت اعضا تیم CPCR و تهیه پروتکل

 • راه اندازی کلینیک POST ICU NURSING CARE & PATIENT EDUCATION

 • تهیه و تکمیل گایدلانهای پرستاری و طراحی فرایند

 • انجام تحقیق و پژوهش بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در مرکز ترومای شهید رجایی شیراز و سنجش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات روانپزشکی

 • اموزش چهره به چهره پرسنل در خصوص حاکمیت بالینی و 9 راه حل ایمنی

 • نحوه استفاده از وسایل یکبار مصرف تزریقات 

 • برگزاری کلاس حاکمیت با لینی وایمنی بیمار جهت کلیه مسئولین بخش ها وپرسنل بیمارستان

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-19 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ