مسئول واحد: الهام بهتری نژاد

                                                             

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


خلاصه اي از شرح وظايف:

 
 
 1.      نظارت بر کلیه ورود و خروج پرسنل /اضافه کار
 2.      پیگیری کلیه نامه های ارجاع شده به مسئولین و اطمینان از پاسخ آنها
 3.      نظارت بر کار کارگزینی و دبیرخانه
 4.      دبیر شورای تحول اداری و نظارت بر کلیه کمیته های تحول اداری
 5.      تشکیل PDP کلیه مسئولین اداری
 6.      انجام کلیه کارهای مربوط به نیروهای شرکتی
 7.      انجام کلیه مکاتبات اداری و پرسنلی و ارجاع به مدیریت بیمارستان
 8.      راند بیمارستان و ارسال گزارش به مدیریت
 9.      نظارت بر کار کلیه واحدهای اداری
 10.     شرکت در کلیه جلسات و کمیته های بیمارستانی
 11.     عضو کمیته پیشنهادات بیمارستان و انجام کارشناسی پیشنهادات ارجاع شده به اینجانب
 12.     پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد ها
 13.     تائید مرخصی و تردد پرسنل اداری
 14.     امضای کلیه مکاتبات پرسنلی شامل گواهی های اشتغال به کار و.....
 15.     پیگیری گردش نامه های ارسال شده به دانشگاه
 16.     تدوین و پایش برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت به صورت سالیانه
 17.     انجام راند با دبیر کمیته پرسنلی جهت هر واحد و طرح مشکلات در کمیته پرسنلی
 18.     نظارت بر آمارهای پرسنلی(نیروی انسانی)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 8:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ