لزوم ثبت نام اينترنتي كليه رشته هاي مشمول تمديد طرح

پيرو بخشنامه شماره 1698877 /96 مورخ 30 /10 /96 باستحضار ميرساند از تاريخ 1 /4 /97 به بعد تمديد طرح صرفا از طريق ثبت نام اينترنتي در سامانه طرح به آدرس http: / / tarhreg.behdasht.gov.ir امكانپذير است لذا مقتضي است مفاد اين بخشنامه سريعا و به نحو مقتضي در دسترس كليه مشمولين طرح شاغل در آن واحد قرار گيرد

1- ثبت نام تمديد طرح تنها در صورتي امكانپذير است كه فردي در رشته مورد نظر در نوبت طرح شهرستان مورد تقاضا نباشد .

2- رشته هاي مشمول تمديد طرح عبارتند از :

الف)رشته هاي اجباري :

پزشكي  ،دندانپزشكي  ، داروسازي ، پرستاري ، هوشبري ، اتاق عمل ، علوم آزمايشگاهي ، فوريتهاي پزشكي ، پرستاري  ،دندانپزشكي (تكنسين سلامت دهان ) ساخت پروتزهاي دنداني .

ب : رشته هاي اختياري :

روانشناسي باليني  ،مديريت خدمات بهداشتي درماني ، بهداشت محيط ، بهداشت عمومي ، فناوري اطلاعات سلامت ، علوم تغذيه ، مامائي

 3- ثبت نام صرفا 15 روز قبل از اتمام طرح يا اتمام آخرين تمديد  (تمديد قبلي) امكانپذير است.

 4- بدليل عدم اطلاع واحدها از تمديد يا عدم تمديد كاركنان طرحي، مسئولين محترم كارگزيني واحدها موظفند درخواست نيروي جايگزين فرد خروجي (خروج به دليل اتمام طرح يا اتمام تمديد قبلي ) را در سامانه برنامه ريزي اعلام نمايند . بديهي است چنانچه نيرويي در صف آن شهرستان وجود داشته باشد نيروي جديد اعزام و در صورت نبود نيروي در صف با تمديد طرح كاركنان قبلي درسقف مجاز موافقت خواهد شد.

 5-تمديد طرح افراد در شهرستان هايي با ضريب 5 / 3 ، 5 / 5 / 3 ، 5 / 4 ، 5 / 5 / 4 بصورت تمديد طرح بدون احتساب ضريب منطقه جهت كليه رشته ها كماكان در صورت نبود نيروي جديد در صف با مكاتبه از طريق اتوماسيون از طرف واحد محل خدمت با مديريت منابع انساني و معاونتهاي مربوطه امكانپذير است .

توجه *

(كليه افرادي كه در مناطق با ضرايب فوق خدمت ميكنند ابتدا بايستي جهت تمديد طرح بدون احتساب ضريب درخواست نمايند)

 6- لطفا از ارسال نامه جهت تمديد طرح افراد بجز در موارد تمديد طرح بدون احتساب ضريب منطقه جدا خودداري فرمائيد

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ