پرداخت كسورات بازنشستگي خدمت غير رسمي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري

  با توجه به اينكه از ابتداي سال 97 قانون اصلاح و دائمي شدن مديريت خدمات كشوري اجرا خواهد شد و در اين قانون مبناي محاسبه پرداخت

كسورات بازنشستگي خدمات غير رسمي (سربازي - طرح نيروي انساني - دستياري - ضريب 
k - قراردادي و روز مزدي كه جز سنوات دولتي

محسوب
  شده و...) به آخرين حكم زمان پرداخت تغيير خواهد يافت  خواهشمند است به نحو شايسته اين موضوع به اطلاعكليه كاركنان مشمول

صندوق بازنشستگي كشوري ( خدمات درماني )
 اعم از غير هيات علمي و اعضاي محترم هيات علمي رسانده شود كه چنانچه فردي تا كنون نسبت

به پرداخت بدهي اين ايام به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام ننموده سريعا به كارگزيني محل خدمت خود مراجعه و اقدامات لازم را انجام نمايد
 تا

مشمول افزايش بدهي هاي هنگفت در سال آينده نگردد
. بديهي است مسئوليت سهل انگاري و عدم پيگيري و پرداخت به عهده شخص مستخدم

خواهد بود
.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-7 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ