تغيير ساعات كار

به استناد نامه شماره 97 / 14247 / 60 / 56ص مورخ 16 / 04 / 97 معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي وتوسعه منابع استانداري فارس ( پيوست )

در خصوص مديريت مصرف برق در ايام تابستان وجلوگيري از ايجاد خاموشي ، ساعات كار كاركنان ستادي مركزي دانشگاه وستاد شبكه ها ومراكز

بهداشت ومركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
  از روز سه شنبه مورخ 19 / 04 / 97 لغايت 31 / 05 / 97 از ساعت 6:30 لغايت 14:30 ، مراكز جامع

سلامت شهري وخانه هاي بهداشت
 از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 6:30 لغايت 13:30 ودر روزهاي پنجشنبه از ساعت 6:30 لغايت 12:30،

دانشكده ها از ساعت 6:30 لغايت 13:30تنظيم مي گردد . شايسته است دستور فرمائيد مراتب به نحو شايسته به اطلاع كليه همكاران محترم

رسانده شود . ضمنا ياد آور مي شود ساعت كار مراكز جامع سلامت روستايي برابر با برنامه تنظيمي قبل قابل اجرا مي باشد

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ