به استحضار مي رساند به منظور پاسخگويي مناسب و سامان دهي زمان مراجعين حضوري به مديريت پرستاري استان خواهشمند

است دستور فرمائيد به پرسنل طرحي اطلاع رساني گردد كه در صورت نياز فقط در روزهاي يكشنبه و سه شنبه مراجعه حضوري

داشته باشند در ساير روزهاي پاسخگويي تلفني انجام مي گردد.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-31 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ