فوق العاده نوبت كاري


پيرو نامه شماره 2143 / 202 / 9 / 96 / ص مورخ 29 / 1 / 96 (پيوست)  و مكاتبات متعدد واحدهاي زير مجموعه دانشگاه (نمونه

پيوست)در راستاي بخشنامه شماره 708 /
 209 / د مورخ 21 / 2 / 95 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع نظر به

اينكه در جدول شماره 9 ماده 12 دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل و شاغل و ... آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيئت

علمي دانشگاهها حالت دو نوبتي (صبح كارو عصركار) كه قبلا اين كاركنان از فوق العاده نوبت كاري در احكام خود بهره مند مي شده

اند پيش بيني نگرديده است. خواهشمند است دستور فرمائيد نظريه ارشادي در اسرع وقت به اين دانشگاه اعلام فرمايند . /
 م

 

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-22 7:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ