ميزخدمت ستاد دانشگاه

پيرو دستور رئيس جمهور مبني بر تكريم ارباب رجوع و انجام كليه امور مربوط به مراجعين در محل ميز خدمت (پيوست)، از ابتداي تير ماه ميز خدمت

حوزه ستاد دانشگاه علوم پزشكي در بخش ورودي ساختمان مركزي دانشگاه مستقر مي باشد. بنابراين شايسته است جهت مديريت خدمات مربوط

به واحدهاي محيطي دستور فرماييد هرگونه تردد كاركنان آن مركز به حوزه ستاد بر اساس اعلان قبلي از طريق سامانه تايمكس و ثبت زمان ماموريت،

واحد مراجعه شونده و خدمت مورد نظر انجام گيرد. بنابرين هنگام ورود و خروج به ساختمان مركزي با استفاه از احراز هويت كليه كاركنان

دانشگاه شامل اعضاء محترم هيات علمي و غير هيات علمي با استفاده از دستگاههاي حضور و غياب انجام خواهد شد.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-13 7:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ