شرايط و مراكز طرف قرارداد بيمه تكميلي ايران

باسلام واحترام

 

   با عنايت به ثبت اسامي كاركنان مشمول بيمه تكميلي اين دانشگاه در سايت بيمه ايران ، بدينوسيله موارد ذيل در خصوص نحوه استفاده از خدمات بيمه تكميلي جهت اطلاع رساني به مشمولين به شرح ذيل اعلام ميگردد :

1-نحوه استفاده از خدمات بستري و جراحي در بيمارستانهاي طرف قرارداد با بيمه ايران :

آن دسته از بيمه شدگاني كه مي بايست در يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه ايران در كل كشور ، بستري ياعمل جراحي شوند مي توانند با ارائه كپي كارت ملي و دفترچه بيمه بيمار به بخش پذيرش و حسابداري بيمارستان تا سقف تعهدات مربوطه از خدمات بيمه تكميلي ايران استفاده نمايند و نيازي به مراجعه به بيمه و دريافت معرفي نامه نيز ندارند .

نكته الف : كليه بيمارستانهاي خصوصي و دولتي در سطح استان فارس با بيمه ايران داراي قرارداد مي باشند .

نكته ب : تا اطلاع ثانوي و راه اندازي سامانه سدا  ،فقط بيمه شدگاني كه مي بايست در دو بيمارستان نمازي و فقيهي شيراز بستري شوند مي توانند ضمن مراجعه به مجتمع امور بيمه اي استان فارس (بيمه ايران ) واقع در خيابان زند ، جنب بانك رفاه ، نسبت به دريافت معرفي نامه بستري اقدام نمايند . ساير بيمارستانهاي خصوصي و دولتي ، نيازي به دريافت معرفي نامه بستري از بيمه ايران ندارند .

نكته ج : حسابداري بيمارستانهاي دولتي كه متصل به سامانه سدا مي باشند جهت بستري و اعمال جراحي مي بايست از سامانه مذكور جهت بيمه شدگان استفاده نمايند .

2-نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك در مراكز خصوصي طرف قرارداد با بيمه ايران:

شركت بيمه ايران با مراكز پاراكلينيك زير داراي قرارداد بوده ، لذا بيمه شدگان مي توانند ضمن مراجعه به مراكز ذيل با ارائه كپي كارت ملي و اصل و كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار و كپي دستور پزشك تا سقف تعهدات از خدمات بيمه تكميلي بدون پرداخت فرانشيز استفاده نمايند . با توجه به قرارداد بيمه ايران با مراكز ذيل توصيه مي گردد  بيمه شدگان جهت عدم تقبل هزينه  اضافي ، صرفاً به مراكز مذكور مراجعه نمايند و ترجيحاً از مراجعه به مراكز غير طرف قرارداد خودداري كنند .

1-آزمايشگاه دكتر سعادتي – آدرس : شيراز - خيابان فلسطين – پلاك 80 ، تلفن : 07132306151

2-آزمايشگاه دكتر تقي زادگان – آدرس : شيراز ، خيابان ارديبهشت – حدفاصل فلسطين و 20 متري سينماسعدي ، تلفن : 07132317555

3-آزمايشگاه دكتر اسماعيل ابراهيمي – آدرس : شيراز-خيابان ارديبهشت ، بالاتر از بيمارستان شفا ، حدفاصل خيابان فلسطين و بيست متري سينما سعدي  ،ساختمان آريا . تلفن : 07132343517

4-آزمايشگاه دكتر خلق اله ، آدرس : شيراز ، فرهنگ شهر ، روبروي دادگستري ، ساختمان دردانه يك ،  طبقه سوم واحد 40 ، تلفن : 07136327016

5-آزمايشگاه سازمان انتقال خون ، آدرس : شيراز،  خيابان زند، جنب هلال احمر،  تلفن : 07132129336

6-آزمايشگاه دكتر علمداري (كوار) ، آدرس كوار،  خيابان اكبرآباد ، تلفن : 07137829029

7-مركز تصوير برداري تابا (جهت MRI ، راديولوژي ، اسكن و سي تي اسكن ) ، آدرس : شيراز،  خيابان فلسطين ، ساختمان 444  تفن : 07132317801

8 – راديولوژي دكتر شعله شهيدي ، آدرس  : شيراز – خيابان ملاصدرا – خيابان خليلي – نبش كوچه 4 – تلفن : 7136280065

9 – فيزيوتراپي نادعلي : آدرس : شيراز – بلوار پاسداران – نبش محلاتي – تلفن : 7136301111

10 – فيزيوتراپي آبان :  آدرس : شيراز – بلوار رحمت – بين 20 متري امام خميني و چهار راه زندان – حاشيه پل –تلفن : 7138346172

11 – فيزيوتراپي مهر آرا - آدرس : شيراز – بلوار امير كبير – خيابان صفائي شمالي – خيابان خجسته – ساختمان شيراز – تلفن : 7138399282

12 – فيزيوتراپي سينا طب - آدرس : شيراز – بلوار مدرس – خيابان فضل آباد – كوچه يك  -تلفن: 7137264710

13 – مركز خدمات چشم پزشكي بينا گستر :  آدرس : شيراز – خيابان ارم – سروناز – تلفن : 7132292565

14 – مركز چشم پزشكي بصير : آدرس : شيراز ، خيابان عفيف آباد – نبش كوچه 17 – تلفن : 7136483631

15 – مركز جراحي سپيد- آدرس : شيراز – خيابان فرهنگ شهر – نبش كوچه 23 – تلفن : 7136300365

16 – موسسه بينايي سنجي روشنا - آدرس : شيراز – خيابان 20 متري سنما سعدي – روبروي كوچه 6 – تلفن : 7132353287

17 – درمانگاه شبانه روزي امام رضا (ع) - شيراز – بلوار رحمت – روبروي پمپ گاز مسلم – تلفن : 7137399096

18 – د رمانگاه شبانه روزي حكيم : شيراز – فرهنگ شهر – نبش كوچه 19 – تلفن : 7136325816

19 – درمانگاه فرهنگيان - شيراز : بلوار هجرت ( پل پاركينگ سابق ) تلفن : 7132280079

20 - درمانگاه شبانه روزي نشاط - شيراز ، بلوار مدرس – خيابان شهيد دوران – كوچه 11 – تلفن : 7137209445

21 – درمانگاه شبانه روزي ثامن الائمه -  آدرس : شيراز – بلوار نصر – بعد از جهانگردي – جنب پمپ بنزين – تلفن : 7137319838

22 – درمانگاه عمومي پرديس - آدرس : شيراز – انتهاي بلوار رحمت – تقاطع چهار راه باهنر جنوبي – جنب داروخانه دكتر نجيبي – تلفن : 7138356316

23 – درمانگاه ابا عبداله الحسين : آدرس : شيراز – بلوار مدرس – روبروي خيابان فضيلت – جنب بنياد شهيد – تلفن : 7137351501

24 – درمانگاه بوعلي سينا -  آدرس : شيراز – گويم  - تلفن : 7136714904

25 – درمانگاه شبانه روزي دنا - آدرس : شيراز – صدرا – بلوار فرهنگ – تلفن : 7136411114

26 – درمانگاه ارژن - آدرس : شيراز بلوار عدالت – جنب مخابرات آزادگان فارس – تلفن : 7138353003

3 ) نحوه استفاده از خدمات دندانپزشكي ( فقط مختص بيمه شدگان سطح 3 )

الف ) مراكز دندانپزشكي زير طرف قرارداد با بيمه ايران بوده و بيمه شدگان مي توانند ضمن مراجعه به اين مراكز و  دريافت طرح درمان ، به مجتمع امور بيمه اي استان فارس به آدرس خيابان زند ، جنب بانك رفاه مراجعه نمايند تا معرفي نامه لازم جهت استفاده از خدمات مربوطه صادر شود .

1 – كلينيك دندانپزشكي آرسته - آدرس : شيراز – بلوار آزادي – حد فاصل ارم و خاكشناسي – نبش كوچه 19 – تلفن 7132273937

2 – درمانگاه شبانه روزي ثامن الائمه -  آدرس : شيراز - بلوار نصر – بعد از جهانگردي – جنب پمپ بنزين – تلفن –7137319912 – 7137319911

3 – درمانگاه هماي رحمت - آدرس :  شيراز – خيابان جهاد سازندگي – روبروي مسجد امام حسن (ع) – تلفن : 7132293005

4 – مطب دكتر زينب زينهاري - آدرس : شيراز –خيابان ملاصدرا – ابتداي ارديبهشت – ساختمان طوس – طبقه دوم –تلفن 7132317737

5 – دكتر فاطمه محمدي -  آدرس : شيراز – خيابان ملاصدرا – خيابان شهيد جمالي – جنب پاركينگ طبقاتي ملاصدرا– ساختمان شيراز مهر – طبقه 4 – تلفن : 7136472639

6- دكتر مهدي مرتضوي ـ آدرس : قصرالدشت ـ سه راه عفيف آباد ـ نبش كوچه 53 ـ ساختمان نوين ـ طبقه پنجم ـ واحد 503 ـ تلفن 36263393

7- دكتر مريم رنجبر ـ آدرس : تاچارا ـ جنب بانك رفاه ـ خيابان حكمت ـ نبش حكمت تلفن : 36242661

ب ) در موارد ذيل بيمه شده مي بايست با همراه داشتن راديوگرافي قبل و بعد از درمان به مجتمع امور بيمه اي استان فارس واقع در خيابان زند ـ جنب بانك رفاه جهت تاييد دندانپزشك معتمد بيمه ايران مراجعه نمايد.

1-   روكش 

2-جراحي لثه

3-    پروتزها

4-    پرسلن لامينت

5-     پلاكهاي متحرك اطفال و روكش PFM 3 واحد و بيشتر

در ساير موارد بررسي هزينه ها صرفا با ارائه راديوگرافي قبل و بعد درمان انجام خواهد شد و نيازي به حضور بيمار جهت تاييد نخواهد بود .

ساعت حضور دندانپزشكان معتمد بيمه ايران در مجتمع امور بيمه اي استان فارس واقع در خيايان زند :

شنبه : دكتر زينب زينهاري ـ ساعت حضور : 10 – 8

يك شنبه : دكتر فاطمه محمدي ـ ساعت حضور : 10 – 8

دو شنبه : دكتر مريم رنجبر : ساعت حضور : 10 – 8

سه شنبه : دكتر مهدي مرتضوي - ساعت حضور : 10 – 8

چهارشنبه : دكتر محسن فرخنده - ساعت حضور : 10 – 8

پنج شنبه : دكتر مهدي كمالي ـ ساعت حضور : 10 – 8

4) نحوه استفاده از خدمات ليزيك : بيمه شده مي بايست قبل از انجام عمل ليزيك ( مشروط بر اينكه نمره چشم سه به بالا باشد ) ضمن مراجعه به مجتمع امور بيمه اي استان فارس به آدرس خيابان زند ـ جنب بانك رفاه ( آقاي بهروز مالكي -) تاييديه لازم را دريافت نمايند .

ساعات مراجعه : روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8:30  الي 10 (طبقه چهارم ساختمان مركزي مجتمع امور بيمه اي استان فارس)

و يا روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 10:30 الي 13 و يا ساعت 21:15 الي 22:15 موسسه بينايي سنجي روشنا به آدرس 20 متري سينما سعدي ـ روبروي كوچه 6 ـ تلفن 32353287 – 32354960

5- نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك در مراكز دولتي :

در صورت مراجعه بيمه شدگان به مراكز دولتي جهت استفاده از خدمات پاراكلينيكي ، حسابداري واحد مي بايست در سامانه سدا نسبت به استعلام و وارد نمودن هزينه مربوطه اقدام و گزارش كلي را جهت دريافت به بيمه ايران ارسال نمايد . لذا تا سقف تعهدات مربوطه ، بيمه شده مي تواند از خدمات پاراكلينيك به صورت رايگان استفاده نمايد .

6-     مراكز تحويل اسناد درماني در شيراز :

همكاران محترم ساكن در شيراز مي توانند اسناد و هزينه هاي درماني خود را به مراكز زير تحويل نمايند :

1-    درمانگاه شهيد مطهري ـ آدرس : شيراز ـ فلكه نمازي ـ ورودي درمانگاه - ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه -ساعت : 8 صبح لغايت 13

2-    مركز بهداشت شهداي انقلاب ـ آدرس : شيراز ـ دروازه كازرون ـ مركز بهداشت شهداي انقلاب تلفن : 37367461

3-    ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ( جهت كاركنان شاغل در ساختمان مركزي و اعضا محترم هيات علمي دانشگاه ) آدرس: شيراز ـ خيابان زند ـ جنب هلال احمر ـ طبقه زير زمين ـ جنب سلف سرويس ـ ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغايت 13 بعد از ظهر ، تلفن داخلي : 7370

نكته : در شهرستان ها ، رابطين بيمه هر واحد مي بايست مدارك و اسناد درماني كاركنان را جمع آوري و سپس ظرف مدت 2 هفته مدارك مربوطه را تحويل دفتر بيمه ايران مستقر در مركز بهداشت شهداي انقلاب نمايند و رسيد مربوطه را دريافت كنند .

7-    مدارك لازم جهت تحويل اسناد درماني به بيمه ايران :

الف ) براي هزينه هاي پاراكلينيكي : كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ اصل قبض پرداختي و كپي جواب

ب) هزينه هاي بستري و عمل جراحي :

كپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ اصل و ريز صورتحساب بيمارستان ـ كپي برابر با اصل شرح عمل و كپي  برابربا اصل خلاصه پرونده ، در صورت دريافت حق العمل : دريافت رسيد حق العمل از پزشك معالج

ج) مدارك مورد نياز براي جبران هزينه هاي دارو :

كپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ نسخه دارو : مهر پزشك و داروخانه در نسخه الزامي است . دارو در صورت پرداخت بيمه گر اول قابل پرداخت مي باشد . هزينه به داروهايي كه از سهم بيمه گر اول استفاده نشده باشد تعلق نمي گيرد .

هزينه هر دارو به تفكيك در نسخه محاسبه گردد و جمع كل دارو و استفاده از سهم بيمه گر اول و هم چنين پرداختي بيمار به طور جداگانه در نسخه مشخص شود .

د)جبران هزينه هاي مربوط به دندان پزشكي در مراكز غير طرف قرارداد:

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ فاكتور هزينه هاي انجام شده ( هزينه ها به تفكيك قيد شود )

عكس قبل و بعد از انجام كار ـ تاييديه دندان پزشك معتمد بيمه ايران مستقر در مجتمع امور بيمه اي فارس 

د) مدارك لازم جهت بيماران خاص : ( داروي شيمي درماني ـ MS – نازايي )

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ قبض رسيد داروخانه ( مهر + تاريخ ) ـ اصل دستور پزشك

نكته : محل تحويل اسناد درماني دندانپزشكي و بيماران خاص به طور متمركز ساختمان مركزي دانشگاه است. خدمات بيماران خاص (نازايي - شيمي درماني و MS) ابتدا به ساكن با تشكيل پرونده در ساختمان مركزي دانشگاه انجام خواهد شد. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-25 10:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ