به استحضار مي رساند پيرو بخشنامه شماره : 1049192/95 مورخ : 95/10/18 ، نظر به اينكه سامانه كارمند جهت ثبت و ارسال

گواهينامه هاي آموزشي مجددا فعال گرديده است ، خواهشمند است دستور فرماييد از طريق رابط آموزش آن واحد اطلاع

رساني لازم به كليه كاركنان ذينفع صورت پذيرد.

شايان ذكر است در اين مرحله صرفا گواهينامه هاي ذيل مورد بررسي و تاييد قرار مي گيرند

 1- گواهينامه هاي آموزشي قبل از تاريخ استخدام كاركناني كه تاريخ استخدام پيماني آنان از 1-12-95 به بعد باشد.

 2- گواهينامه هاي صادره سال 96 كه خارج از مجموعه دانشگاه طي شده باشد.

ضمنا شرايط پذيرش گواهينامه هاي آموزشي با استناد به ماده 10 دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازي موضوع ماده 46

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي ، شامل دوره هاي زير خواهد بود.

           1- در مراكز و موسسات مورد تاييد طي شده باشد.

           2- منطبق با نيازهاي آموزشي شغلي كارمند باشد.

لذا با توجه به شرايط اعلام شده ، دوره هاي آموزشي ارسالي با رعايت سقف مجاز ، در كارنامه آموزشي ثبت خواهد شد.

ضمنا نحوه محاسبه دوره هاي مورد تاييد جهت ارتقاء رتبه و همچنين حق شاغل احكام كارگزيني طي نامه شماره :

1049192/95 مورخ : 95/10/18 اعلام گرديده است.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-13 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ