اتمام قرارداد بيمه تكميلي


بدينوسيله به آگاهي ميرساند با توجه به اتمام قرارداد بيمه تكميلي ايران در تاريخ 31 /6 /97 ، كاركنان مشمول حداكثر تا تاريخ 15 مهر 97 فرصت دارند

نسبت به تحويل اسناد و هزينه هاي درماني خودبه نمايندگي بيمه ايران مستقر در ساختمان مركزي دانشگاه اقدام نمايند . قابل ذكر است بعد از تاريخ

مذكور شركت بيمه ايران تعهدي در قبال دريافت اسناد و مدارك درماني بيمه شدگان نخواهند داشت. /م
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-3 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ