فعال شدن بخش درخواست مجوز ادامه تحصيل در سامانه مهندسي مشاغل وزارت بهداشت

با توجه به فعال شدن بخش درخواست مجوز ادامه تحصيل در سامانه مهندسي مشاغل وزارت بهداشت (مركز توسعه مديريت

وتحول اداري)
 خواهشمند است دستور فرمائيد به كليه كاركنان آن مركز اطلاع رساني كافي و كامل انجام پذيرد كه تا قبل از انتخاب

رشته هاي تحصيلي جهت ثبت نام در دانشگاهها از طريق مراجعه به سامانه مذكور از شرايط احراز پست ها اطمينان حاصل فرمائيد

. بديهي است از سال آينده درخواست هاي احتساب مدرك تحصيلي كاركنان كه كد پيگيري سامانه مذكور را نداشته باشند در

كميته اجرايي مهندسي مشاغل
  قابل بررسي نخواهد بود.

ضمنا  آدرس سامانه مهندسي مشاغل  وزارت بهداشت  structure.behdasht.gov.ir / webgrd / grd مي باشد .

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-25 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ