عدم امكان شركت كاركنان در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در زمان «ماموريت آموزشي تمام وقت و مرخصي زايمان»


با استناد به بخشنامه شماره 209/8530/د مورخ 96/10/25 اداره كل منابع انساني وزارت متبوع ، به استحضار مي رساند ، شركت كاركنان در دوره

هاي آموزشي ضمن خدمت در زمان « ماموريت آموزشي تمام وقت و مرخصي زايمان »  با استناد به ماده 13 دستورالعمل نظام آموزش و توانمند

سازي  و ماده 15 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي به دليل اينكه حالت استخدام غير شاغل مي باشد به لحاظ  قانوني ميسر

نمي باشد
.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-5 7:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ