بيمه تكميل درمان نيروهاي شركتي (سال 97-96)


  با توجه به تعيين شركت سهامي بيمه ايران به عنوان بيمه گر طرف قرارداد دانشگاه جهت سال 97-96 و نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص بيمه تكميل درمان نيروهاي تحت پوشش شركتهاي خصوصي، به استحضار مي رساند نيروهاي تحت پوشش شركتهاي خصوصي (اياب و ذهاب، طبخ و توزيع غذا ،تسهيلات زايماني، پرستاري، قراردادهاي مشاركتي - مديريتي - خريد خدمت،MMT ، DIC، بيماربري، پايگاه و مراكز سلامت و قراردادهاي سرويس و نگهداري و... ) نيز در صورت تمايل مي توانند جهت ثبت نام بيمه تكميل درمان خود و افراد تحت تكفل طبق روال ذيل اقدام نمايند.

 نحوه ثبت نام:

1- تكميل فرم "الف" توسط شركت پيمانكار و واحد كارفرما:

   به ازاي هر يك از شركتهاي طرف قرارداد، مي بايست يك فرم جداگانه تكميل شده و اسامي نيروهاي تحت پوشش شركت مربوطه درج گردد. فرم ياد شده مي بايست توسط واحد و شركت پيمانكار تائيد شود

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-22 7:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ