ثبت نام بيمه تكمیلی شاغلين (1396)

      بدينوسيله به آگاهي ميرساند از تاريخ 1/7/96 و به مدت يك سال ، شركت بيمه ايران به عنوان شركت بيمه گر جهت انجام امور بيمه تكميلي كاركنان شاغل انتخاب گرديده است . لذا همكاران محترم مي توانند از تاريخ  30 / 6 / 96  ضمن مراجعه به سامانه كارمند به آدرس : karmand.sums.ac.ir با در نظر گرفتن شرايط ذيل نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي خود و افراد تبعي، اقدام نمايند :

1-افراد مشمول بيمه تكميلي شامل كارمند ، همسر ، فرزند پسر  تا 22 سال و در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال تمام ، فرزند دختر به شرط مجرد بودن و پدر و مادر مي باشد .

شرط پوشش بيمه تكميلي افراد خانواراين است كه  اين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هر سازماني باشند .

2-مبلغ حق بيمه  جهت سطح يك ، 566 / 200  ريال ،  سطح دو 702 / 370 ريال  ، سطح سه 901 / 819 ريال مي باشد .

نكته مهم :  حق بيمه بيمه شدگان اصلي، رايگان نبوده و به ازاء هر نفر ، حق بيمه  ماهيانه از فيش حقوقي كسر خواهد شد.

3- كاركنان مشمول ثبت نام بيمه تكميلي شامل كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادي ، طرحي ، دستيار ، ضريب كا و اعضاء محترم هيات علمي مي باشد .

الف) كاركنان طرحي و ضريب كا مشروط براينكه دوره طرح ايشان تا پايان شهريور 97 ادامه داشته باشد،  مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

ب)كاركناني كه در شش ماه آينده ، بازنشسته مي شوند نيز در صورت واريز حق بيمه تا پايان قرارداد مي توانند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گيرند.

4- كليه كاركنان (چه آنها كه در سال گذشته عضو بيمه تكميلي بوده اند و چه كاركناني كه براي نخستين بار امسال تمايل به پوشش دارند ) مي بايست نسبت به ثبت نام در سايت اقدام نمايند .

5-آن عده از كاركناني كه در مرخصي بدون حقوق و يا مرخصي زايمان (مشمول صندوق تامين اجتماعي ) به سر مي برند مي بايست پيش از ثبت نام ، حق بيمه ايام مرخصي خود را به حساب بيمه ايران واريز و فيش واريزي را به اداره رفاه منابع انساني تحويل نمايند تا مجوز ثبت نام دريافت كنند .

6-همكاران محترم در زمان ثبت نام مي بايست نهايت دقت در انتخاب سطح و اعضاء خانوار داشته باشند . لذا در صورت اشتباه ، امكان تغيير سطح يا حذف و اضافه وجود نخواهد داشت .

7-آن دسته از بيمه شدگاني كه از تاريخ 1/7/96 مي بايست در يكي از بيمارستانهاي خصوصي بستري شوند مي بايست در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمايند تا پس از ارسال اسامي ايشان به شركت بيمه و ثبت آن در سايت بيمه ايران ، ضمن مراجعه به بيمارستان مربوطه با ارائه كارت ملي و دفترچه بيمه نسبت به پذيرش ايشان اقدام شود . لذا اين افراد مي بايست جهت انجام هماهنگيهاي لازم به اداره رفاه دانشگاه مستقر در طبقه سوم - اتاق 319 مراجعه نمايند. 

نكته بسيار مهم : جهت اعمال جراحي و بستري در بيمارستانهاي خصوصي ، صدور معرفي نامه توسط بيمه ايران حذف گرديده است .

8-حسابداري بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه همچون ساليان گذشته در صورت مراجعه كاركنان مشمول بيمه تكميلي جهت استفاده از خدمات پاراكلينيكي پس از استعلام از سامانه bt.sums.ac.ir و وجود نام بيمه  شده در آن سامانه  ، نسبت به رايگان نمودن هزينه هاي بيمه شده اقدام نمايند . حسابداري هر واحد مي بايست پس از ارسال اسناد مربوطه به بيمه ايران نسبت به دريافت مطالبات خود اقدام نمايند .

9- كليه بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شيراز با شركت بيمه ايران داراي قرارداد مي باشند. ضمنا مهم ترين مراكز خدمات پاراكلينيكي همچون آزمايشگاه ها ، مراكز خدمات تصوير برداري ( راديولوژي و MRI) ، فيزيوتراپي با شركت بيمه ايران داراي قرارداد بوده كه پس از ثبت اسامي بيمه شدگان در سايت بيمه ايران ، مي توان با ارائه كپي كارت ملي و دفترچه بيمه و تا سقف تعهدات از خدمات مربوطه استفاده كرد كه به زودي فهرست اين مراكز در قالب بخشنامه اطلاع رساني خواهد شد. 

10- جهت انجام خدمات دندانپزشكي و با توجه به وجود قرارداد بين بيمه ايران و تعدادي از كلينيكهاي دندانپزشكي شيراز ، توصيه مي گردد همكاران تا پايان فرايند ثبت نام و ثبت اسامي در سامانه بيمه ايران ، صبر نمايند. 

11-پس از ثبت نام بيمه شدگان در سامانه رشد و سايت بيمه ايران ، آن دسته از بيمه شدگاني كه تمايل دارند از خدمات ليزيك و PRK استفاده كنند (مشروط به اينكه نمره هر چشم از 3 ديوپتر بيشتر باشد) مي بايست حتما قبل از انجام اين  عمل  ، ضمن مراجعه به شعبه مركزي بيمه ايران واقع در خيابان زند شيراز ، نسبت به انجام معاينات  اوليه توسط پزشك معتمد بيمه ايران (آقاي دكتر بهروز مالكي ) اقدام نمايند .

12-فرانشيز تعهدات در صورت عدم استفاده از سهم بيمه گر پايه 30% و در صورت استفاده از سهم بيمه گر پايه در كليه تعهدات جدول صفر خواهد بود  . بازپرداخت هزينه هاي انجام شده توسط بيمه بر اساس تعرفه كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت سلامت وزارت بهداشت و در سقف جدول تعهدات سطوح سه گانه انجام خواهد شد .

13-همكاران محترم مي توانند با در نظر گرفتن شرايط فوق ، حداكثر تا تاريخ 14 / 7/ 1396 ضمن مراجعه به سامانه كارمند ، نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي اقدام نمايند ./م

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-1 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ