ثبت نام يا حذف و اضافه افراد تبعي بيمه تكميلي

بدينوسيله به آگاهي مي رساند كاركنان شاغل در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام يا حذف و اضافه افراد تبعي بيمه

تكميلي خود اقدام نمايند :

1-    كاركنان استخدام جديد ( حداكثر فرصت جهت ثبت نام 40 روز پس از تاريخ صدور حكم )

2-    نوزادان تازه متولد شده ( حداكثر فرصت جهت اضافه نمودن نوزادان 40 روز پس از تاريخ تولد نوزاد مي باشد )

3-    حذف افراد تبعي بدليل فوت يا طلاق همسر ( حداكثر فرصت جهت حذف تبعي 40 روز )

اين كاركنان مي بايست ضمن مراجعه به بخش خدمات الكترونيك سامانه كارمند ابتدا نسبت به وارد نمودن اطلاعات خانوار خود اقدام و پس از تاييد

كارگزيني محل خدمت، ثبت نام نمايند .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-7 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ