تعهدات جديد بيمه تكميلي سال 96

پيرو درخواست هاي زياد همكاران محترم  دانشگاه جهت افزايش تعهدات سطح يك بيمه تكميلي ، به اطلاع مي رساند طبق هماهنگي

هاي بعمل آمده باشركت بيمه ايران  با افزايش سقف تعهدات سطح يك و اضافه نمودن خدمات پاراكلينيكي موافقت گرديد. لذا همكاران محترم

در صورت تمايل مي توانند جهت ثبت نام ويا تغيير سطح  بيمه تكميلي انتخابي خود از طريق سامانه كارمند اقدام نمايند
.

همچنين با توجه به پرسش هاي مطرح شده درخصوص دلايل تغيير بيمه از شركت بيمه كوثر به بيمه ايران و  حذف رايگان شدن حق بيمه

سرپرست خانوار جهت تنوير افكار عمومي و شفافيت موضوع ، موارد ذيل به استحضار عموم مي رساند
:

1- طبق استعلامات انجام شده از كليه شركتهاي بيمه استان (نظير بيمه كوثر، بيمه ايران، بيمه دانا، بيمه ملت ، بيمه رازي، بيمه نوين ،

سامان و....) ، موضوع رايگان بودن حق بيمه سرپرست خانوار مورد پذيرش هيچ شركت بيمه اي از جمله بيمه كوثر قرار نگرفت و طبق

نظر
 شوراي هماهنگي صنعت بيمه استان طي نامه شماره 25 / 100 / 96 مورخ 3 / 4 / 96 (پيوست نامه) ، موضوع رايگان بودن حق بيمه

سرپرست خانوار ، مغاير با اصول و مقررات بيمه مركزي اعلام شده است
.

2-طبق استعلامات انجام شده درخصوص اعلام  نرخ حق بيمه با شرايط وتعهدات يكسان(ارسالي از سوي دانشگاه) ، شركت بيمه كوثر ضمن

ارائه حق بيمه بيشتر و گذاشتن شروط خاص نسبت به شركت بيمه ايران ، شرايط لازم جهت اخذ قرارداد بيمه تكميل درمان كاركنان دانشگاه

در سال 96- 97 را كسب ننمود
.
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-12 7:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ