بدينوسيله به استحضار ميرساند كاركنان مشمول بيمه تكميلي كوثر مي توانند طبق فرمت ذيل و با ارسال پيام كوتاه به شماره

تماس 09164921232 جهت پيگيري هزينه ها واسناد درماني تحويل داده شده خود ، اقدام نمايند . بديهي است كارشناسان

شركت بيمه كوثر پس از بررسي ، نتيجه كار را در قالب پيام كوتاه به بيمه شده پاسخ خواهند داد . ضمنا شماره تماس فوق

صرفا براي ارسال پيام كوتاه بوده و شركت بيمه از پاسخگويي به صورت تماس تلفني معذور مي باشد .

1- كد ملي بيمار

2- نوع هزينه (دارو ، ويزيت ، بستري)

3- تاريخ و محل دقيق تحويل مدارك

4-  در صورت بستري يا عمل جراحي ، ذكر تاريخ دقيق 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-13 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ