شعب بيمه ايران در استان فارس جهت پرداخت خسارت كاركنان دانشگاه

   
پيرو بخشنامه شماره 1578026 / 96 مورخ 17 / 8 / 96 در خصوص بيمه تكميلي كاركنان ، بدينوسيله به آگاهي مي رساند با عنايت

به اينكه شركت بيمه ايران در 12 شهرستان ذيل در سطح استان فارس داراي شعبه پرداخت خسارت و كارشناس درمان مي باشد

مقتضي است دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ گردد كه
 بيمه شدگان آن واحد  ترجيحا نسبت به تحويل اسناد درماني خود به مراكز ذيل

اقدام نمايند
 . در صورت عدم وجود شعبه پرداخت خسارت بيمه  ايران در آن شهرستان ، كاركنان آن واحد مي توانند نسبت به تحويل

اسناد به نزديك ترين شعبه و در غير اين صورت توسط رابط بيمه آن واحد جمع آوري و به مركز بهداشت
  انقلاب شيراز تحويل نمايند

.
اسامي شعبه بيمه ايران كه داراي مجوز پرداخت خسارت هستند

شعبه بيمه ايران در ني ريز : بلوار سرداران - جنب شركت نفت-  تلفن : 07325222494

شعبه بيمه ايران در استهبان : بلوار قائم - پايين تر از اداره منابع طبيعي

شعبه بيمه ايران در فيروزآباد : خيابان بيمارستان قديم- روبروي قنادي گلها- تلفن:07126225489


شعبه بيمه ايران در كازرون : خيابان امام خميني- نرسيده به فلكه سينما- تلفن: 07212234754

شعبه بيمه ايران در داراب : ميدان باغ ملي- تلفن: 07326236901

شعبه بيمه ايران در اقليد : جنب تعاوني مسافربري شماره 7- تلفن : 07524224609

شعبه بيمه ايران در آباده : خيابان امام خميني - ميدان شهيد محمد منتظري - 07513337004

شعبه بيمه ايران در مرودشت : خيابان انقلاب- روبروي كوي دادگاه - جنب بانك ملي - تلفن : 07282230840

 شعبه بيمه ايران در لامرد : بلوار 15 خرداد - خيابان معراج


شعبه بيمه ايران در لار : بلوار پاسداران جنوبي - جنب اداره برق- تلفن : 07813335010


شعبه بيمه ايران در جهرم : خيابان بهارستان - تلفن : 07912220205


شعبه بيمه ايران در فسا :خيابان امام - چهار راه راهنمايي- تلفن : 07312223738

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-4 7:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ