بيمه ايران

  بدينوسيله به آگاهي كاركنان مشمول بيمه تكميلي مي رساند كه حداكثر فرصت جهت تحويل اسناد سرپايي و بستري به دفاتر تحويل اسناد

بيمه ايران 3 ماه از تاريخ
  هزينه مربوطه مي باشد . لذا مقتضي است ضمن اطلاع رساني به مشمولين بيمه تكميلي ، نسبت به رعايت موضوع فوق

اقدام لازم معمول نمايند .

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-23 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ