برنامه زمانبندي ارزشيابي كاركنان در حيطه مستندسازي


     در راستاي توسعه و ارتقاء عملكرد كيفي فرايندها در دانشگاه، با توجه به اختصاص 5 نمره ارزشيابي كاركنان به مستندات

مرتبط با ارتقاء كيفيت و تنظيم شناسنامه خدمت جهت فرايندهاي اصلي واحد بدينوسيله فرم ها و دستورالعمل ارزشيابي

كاركنان در سال 95 به پيوست خدمتتان ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي در خصوص اطلاع

رساني به كاركنان به عمل آيد. ضمنا با نرم افزاري شدن فرايندها در سامانه مبنا دستورالعمل ارزشيابي جهت مستندسازي و

ارتقاء فرايندها در سال هاي آتي كاملا متفاوت و مطابق شاخص هاي عملكردي هر واحد محاسبه خواهد شد. لذا به منظور ثبت

صحيح نمرات در سامانه ارزشيابي كاركنان خواهشمند است دستور فرماييد هماهنگي لازم با رابطين مستندسازي و ارزشيابي

واحد به عمل آيد.

دستورالعمل ارشيابي و  مستندسازي فرايندهاي مراكز تابعه 95 

برنامه زمانبندي ارزشيابي كاركنان 95

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-15 7:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ