امانت دادن وسایل مراقبت از بیمار در منزل
بیماران مشکل دار از نظر ترخیص
پیگیری بیماران مبتلاHIV توسط مددکاری
تحویل صورتحساب دوره ای و فرم تکمیل مدارک بیمه ای
تحویل صورتحساب دوره ای و فرم تکمیل مدارک بیمه ای
صدور معرفی نامه بیمه
فرآیند ارسال آمار خودکشی به مرکز بهداشت والفجر و انقلاب
فرآیند ارسال آمار ماهیانه مددکاری  به واحد مددکاری دانشگاه
فرآیند استفاده ازفرم چهار امضاء
فرآیند انجام مراحل در زمان ترخیص بیماران
فرآیند بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
فرآیند بیماران متهم
فرآیند بیماران ناشناس
فرآیند بیمارانی زندانی
فرآیند بیمه شدن بیمار در بدو بستری و پس از بستری شدن
 فرآیند پذیرش بیمار بلاصاحب
فرآیند پذیرش بیمار تبعه مجاز
فرآیند تخفیف به بیماران
فرآیند جذب خیر
فرآیند راند روزانه مددکار اجتماعی
فرآیند پذیرش بیمار بلاصاحب بهزیستی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ