نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات پلی بین ایده های شما و ارتقای کیفی خدمات بیمارستانمان مفتخریم که ایده های نوین خود را به ما ارائه می نمایید.


دبيرخانه کميته نظام پيشنهادات بیمارستان شهید رجایی
شماره تماس داخلی:  4286  فیروزه روزیطلب

 برای ارائه پیشنهادات سازنده خود به  سامانه جامع ایده  نظام پيشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی شیرازمراجعه نمایید.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-6 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ