اعضاي كميته  اقتصاد مقاومتی


اعضا

پست سازمانی نام و نام خانوادگی
 رئیس کمیته 
 مدیر بیمارستان

 حمید خدیوی

 دبیر کمیته 

مسئول اقتصاد و درمانصدیقه هوشمندی

 عضو کمیته 

معاونت آموزشي دكتر خليلي  
 
 عضو کمیته 
 
مدیر دفتر پرستاری

  حمیده فلاح 


 عضو کمیته 

 مدیر امور مالی  سعید بازیار

 عضو کمیته 

مسئول انبار مركزي لادن رزمجويي

 عضو کمیته 


مسئول تداركات   مهدی فراحي 

 عضو کمیته 

مسئول فني داروخانه  خانم دكتر كوشافر 

 عضو کمیته 

مسئول داروخانه اتاق عمل خانم شفيعي  

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-3 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ