مسئول واحد:  آقای مهندس علی فهیمی فر                                      علی فهیمی فر

                                          
مدرک تحصیلی: مهندسی برق و الکترونیک 

تلفن داخلی : 4030                                              
                                                                                                                                                                     
شرح وظایف:

1-      پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان

      2-  نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان

      3- نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

      4- نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

      5- پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

      6-  حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

      7- تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

      8- تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

      9- حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

     10- پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

     11- رفع مشکلات شبکه در زمینه ی دربهای اکترونیکی

     12- نظارت و سرپرستی پرسنل واحد ذیربط

     13- ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

     14- انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت بیمارستان

 تعداد پرسنل :2 نفر


 1) خانم مهندس حاجیانی ( کارشناس  فنآوری اطلاعات )

 تلفن داخلی : 4370
 شرح وظایف:

    1- تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع آن

    2- حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

    3- کارشناسی لازم در خصوص نصب نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

    4- 
پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات 

    5-
 رفع مشکلات شبکه در زمینه درب های الکترونیکی

    6- آموزش در زمینه HIS به پرسنل بیمارستان

    7- همکاری با واحد حاکمیت بالینی ( رابط حاکمیت بالینی )

    8- طراحی کارت های پرسنلی

    9- بروز رسانی وب سایت بیمارستان و رابط وب سایت

   10- حضور فعال در جلسات مربوط به وب سایت

   11- انجام امور محوله از طرف مدیریت و مسئول واحد
   
                  


 2)آقای مهندس مقیمی (نماینده شرکت HIS)

  تلفن داخلی : 4371
 
  شرح وظایف:
   
   1-
رفع مشکلات HIS و ارسال درخواست های جدید به شرکت پشتیبان 

   2- حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

   3- رفع مشکلات سامانه 92

   4- همکاری با واحد امور اداری در زمینه رفع مشکلات نرم افزار تایمکس

   5- رفع مشکل شبکه در زمینه دربهای الکترونیکی

   6- آموزش در زمینه HIS به پرسنل بیمارستان

   7- حضور فعال در جلسات مربوط به HIS

   8- تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع عیب آن

   9- انجام امور محوله از طرف مدیریت و مسئول واحد
           

     
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-14 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ