مسئول واحد:محمدحسین رضایی 
مدرك تحصيلي: ليسانس حسابداری
 سوابق شغلي: 
 


شرح وظايف: 
                  

1-   تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و تطبیق کلیه

پرداختها با قوانین و آئین نامه ها و مقررات حاکم بر دانشگاه و ارسال به موقع صورتهای مالی و

سایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم

2-  هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3-  پیگیری و نظارت  مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد

4-  حفظ و شناسایی و همچنین نگهداری حساب اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائیهای واحد

5-  کنترل امضاء اسناد مالی و اوراق تعهد آور براساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست محترم دانشگاه

6-  اجرای کدینگ و سرفصلهای اعلام شده امور مالی

7- اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

8- گزراش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

 

تعداد پرسنل:  

 32 نفر( پرسنل پذیرش، ترخیص، صندوق ، اقتصاد سلامت، اقتصاد درمان، درآمد و هزینه)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-20 7:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ