انبار مرکزی بیمارستان
 


مسئول واحد : ماه منیر بنادار                            

تعدادپرسنل:  3نفر

شرح وظایف و فعالیتهای انبار:

·         ارائه پیشنهاد روشهای صحیح انبارداری به انبارداران

·         اجرای سیستم و روش انبار داری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان

·         نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای مجموعه خود

·         تعیین مقدار انواع مختلف کالاهای که باید در انبار نگهداری شود.

·         نگهداری مقدار انواع مختلف کالا های که باید در انبار نگهداری شود.

·         مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از کل اقلام موجود در انبار

·         نظارت کلی برثبت اطلاعات در نرم افزارهای انبارداری.

·         ارسال گزارشات و مکاتبات به مسئولین سازمان و انجام امور اداری

·         بررسی و امضا نمودن اسناد انبار و ارسال به تدارکات و حسابداری

·         نظارت در دریافت وتحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوطه

·         مشخص نمودن کالاهای بلا استفاده و گزارش به مسئولین سازمان جهت مرجوع یا معدوم آن

·         همکاری با امین اموال جهت ثبت اطلاعات و حفاظت از کالاهای اموالی

·         ثبت اطلاعات در نرم افزار شهاب شامل تمام فاکتورهای نقدی(تنخواه) وغیرنقدی به تعداد رسید انبار

·         ثبت تمام حواله های اورژانسی روزانه و هفتگی واحدهای اداری و ماهیانه بخشهای بستری به تعداد حواله انبار

·         برگشت فاکتورهای ناقص و ناخوانا به تدارکات جهت اصلاح

·         جمع آوری و امضا حواله ها از سایر بخشهای بیمارستانی جهت نظم و ترتیب در بایگانی

·         از محاسن نرم افزاری فوق سرعت و قابلیت اصلاح و تغییر در ثبت اطلاعات در سیستم و از معایب نرم افزار عدم اطمینان به حفظ اطلاعات می باشد.

·         ثبت اطلاعات در نرم افزارتعهدی که شامل تمام رسیدهای نقدی نرم افزار شهاب و his می باشد.

·         ثبت اطلاعات در نرم افزاری تعهدی که شامل تمام حواله های نقدی شهاب و his میباشد.

·         چک کردن بایگانی و کامل کردن رسیدها و حواله ها و برطرف کردن نواقص آنها

·         تحویل گرفتن تمام کالا های وارد شده به انبار از واحد تدارکات و چک کردن آنها با فاکتور

·         تحویل تمام حوالهای بخشهای بیمارستان به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه

·         ثبت حواله های داروخانه بخش در سیستم his و تحویل به داروخانه بخش بصورت روزانه در چند نوبت

·         تحویل حواله های داروخانه دو الی سه بار در طول هفته

·         چک کردن انبار و مشخص کردن کمبودیهای انبا رجهت ارائه به تدارکات

·         ثبت تمام فاکتورهای پزشکی در سیستم his و درصد گزاری و بروز کردن آنها

·         ثبت حواله های داروخانه اتاق عمل و بخشها و حل مسائل و مشکلات رسیدها و حواله های نقدی وتعهدی

·         کپی گرفتن از تمام فاکتورها و بررسی و امضا و تحویل به واحد تدارکات .

·         آماده کردن درخواست خریدها و قیمت گزاری جهت بررسی درکمیته خرید.

·         پیگیری خریدهای انجام نشده و مرجوع کالاهای بلا استفاده و پاسخگویی به کلیه همکاران

·         گزارش دهی کامل به امین اموال در جهت حل مشکلات کالاهای اموالی در سیستم نقدی و تعهدی

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-20 7:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ