بخش سونوگرافی

بخش سونوگرافی بیمارستان شهید رجایی با بکارگیری تجهیزات تصویربرداری زیر ارایه دهنده خدمات شبانه روزی به کلیه بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی می باشد.
دو دستگاه سونوگرافی در بخش تصویربرداری و دو دستگاه سونوگرافی پرتابل نیز جهت انجام سونوگرافی دربخش های بستری تعبیه شده است.
سونوگرافی1
سونوگرافی2
مهمترین خدمات قابل انجام در این مرکز به شرح زیر می باشد:
سونوگرافی کلیه ، حالب و مثانه
KUB Sonography
سونوگرافی شکم و لگن
Abdomen Prlvic Sonography
سونوگرافیبافت سینه
Breast Sonography
سونوگرافی قفسه سینه
Chest Sonography
سونوگرافی کبد ، کیسه صفرا . مجاری داخل صفراوی
Liver, Gall Bladder & Internal Ducts
سونوگرافی کبد ، کیسه صفرا . مجاری خارج صفراوی
Liver, Gall Bladder & External Ducts
سونوگرافی کلیه
Kidney Sonography
سونوگرافی بارداری(تعیین سن ، وضعیت جنین ، جفت گیری و...)
OB Sonography
سونوگرافی کالر داپلر شرایین و ورید های اندام فوقانی
Upper Extremities Artery & Vein Collar Doppler Sonography
سونوگرافی کالر داپلر شرایین و ورید های اندام تحتانی
Lower Extremities Artery & Vein Collar Doppler Sonography
سونوگرافی بیضه ها
Testis Sonography
سونوگرافی تخلیه آبسه
Tap Sonography
سونوگرافی چشم
Ophthalmic Sonography
سونوگرافی بافت نرم
Soft Tissue Sonography
نفروستومی تحت هدایت سونوگرافی
Nephrostomy Ultrar Sonography Guided
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ