بخش رادیولوژی
بخش رادیولوژی بیمارستان شهید رجایی با بکارگیری تجهیزات تصویربرداری زیر ارایه دهنده خدمات شبانه روزی به کلیه بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی است :
DDR
CR
Panoramic (OPG)
 Portable Radiography
C-Arm

radio1
radio2
radio3

مهمترین خدمات قابل ارایه در این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رادیوگرافی ستون فقرات
Whole Spine Radiography
رادیوگرافی از دنده ها و قفسه سینه
Chest & Ribs Radiography
رادیوگرافی از لگن و مفاصل رانی-لگنی
Pelvic & Joints Radiography
رادیوگرافی کلیه اندام های فوقانی( شامل استخوان بازو ، آرنج ، ساعد ، دست و مچ)
Upper Extremities Radiography
رادیوگرافی کلیه اندام های تحتانی( شامل استخوان ران ، زانو ، ساق پا ، مچ و کف پا)
Lower Extremities Radiography
رادیوگرافی زانو و مچ در حالت ایستاده
Knee & Ankle Standing View
بررسی مثانه با ماده کنتراست
Cystography C Contrast
بررسی قسمت فوقانی دستگاه گوارش(حلق ، مری و قسمت ابتدایی معده)
Barium Swallow
رادیوگرافی فک و دهان و دندان
OPG
رادیوگرافی مفصل فک
TMJ Joint Radiography
رادیوگرافی استخوان بینی
Nasal Bone Radiography
هر یک از خدمات ذکر شده تنها جهت اطلاع می باشد بدیهی است موارد مربوط به پذیرش ، زمان انجام ، آموزش ها و مراقبت های قبل از هر خدمات نیازمند هماهنگی با این مرکز قبل از مراجعه می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ