شرح وظایف مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه


 

1.ثبت دمای یخچال و فریزرها بصورت روزانه

2.وارد کردن کنترل های بخش هماتولوژی/ بیوشیمی درنرم افزار کنترل کیفی و کشیدن چارت و بررسی خطاها و

پیگیری برای رفع آنها

3.بررسی صحت و دقت دستگاه الکترولیت

4.انجام Hb  و Hct  بصورت دستی در مواقع لزوم

5.آب کردن کنترل pt  و الیکوته کردن آنها در فریزر

6.انجام تست  pt و ptt  بصورت دستی و مقایسه با جواب دستگاه بصورت ماهانه

7.اندازه گیری سختی  اب مقطر بصورت هفتگی

8.ساخت چک سل

9.تیتراسیون آنتی بادیهای A ,B.D,….

10.دادن کنترل ABG  به دستگاه هر 2 ماهی یکبار

11.ساخت بنزیدین و کنترل برای رفراکتومتر(5% گرم Nacl)

12.کنترل رفراکتومتر و بنزیدین بصورت هفتگی

13.کنترل صحت و دقت سمپلرها بصورت 4 ماه یکبار

14.کنترل عملکرد سانترفیوژ بصورت دوره ای

15.کنترل عملکرد فور بصورت هفتگی

16.مهرکردن جوابهای شیفت صبح

17.چک کردن جوابهای عصر وشب روز قبل در سیستم و بررسی جوابها و درصورت مشاهده خطا عوامل بررسی

میشود.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-5 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ