مسئول بخش:

سمیه رضائی

 

مسئول علمی :

 دکتر وحید محمد کریمی

تلفن داخلی بخش:

 4193-4187

تعداد تخت:

 24

 بخش داخلی 42  در طبقه  چهارم  تاریخ 4/6/94 افتتاح شده است .
این بخش  دارای 24 تخت فعال جهت پذیرش بیماران داخلی از بیمارستان های نمازی وشهید فقیهی (سعدی ) می باشد . بیماران این بخش توسط دو پزشک داخلی  دکتر وحید محمد کریمی و دکتر سمیرا ساعیان ویزیت می گردند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ