مسئول و سوپروایزر:

محمد علی همتی

مسئول علمی :

دکتر علی اکبر محمدی

تلفن داخلی بخش:

4054-4055

محل بخش:

 طبقه همکف

این مرکز شامل 10 اتاق عمل می باشد که در سه طبقه واقع شده است که به شرح زیر است :

-         اتاق عمل همکف شامل 2 اتاق می باشد که اعمال جرای فک وصورت و پلاستیک انجام می گیرد.

-         اتاق عمل یک شامل 4 اتاق می باشد که اعمال جراحی جنرال ،نروسرجری واورژانس تروما ،یورولوژی ،ENT را پوشش می دهد.

-         اتاق عمل 2 شامل 4 اتاق می باشد که اعمال جراحی ارتوپدی ،اسپاین را پوشش می دهد.

شا یان ذکر است که اتاق عمل های این مرکز  مجهز به تجهیزاتی از قبیل دستگاه آتروسکوپی ،لاپاراسکوپی،هارمونیک ولیگاشور ،برونکوسکو پی،میکروسکوپ(جهت اعمال جراحی نروسر جری و ترمیم عروق ،اعصاب) می باشد که اعمال فوق تخصصی از قبیل PCL،ACL،REcoustriction،تعویض مفاصل زانو ولگن و اعمال جراحی لاپاراسکوپیک.....  در این مرکز درحال انجام می باشد .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-10 7:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ