مسئول بخش،مسئول بیهوشی:

مهین ذبیهی

مسئول علمی :

دکتر سعید فتحی زاده

تلفن داخلی بخش:         

4094-4093

محل بخش :

طبقه اول

بخش ریکاوری شامل بخش ریکاوری 1 در طبقه همکف و بخش ریکاوری 2 در طبقه اول می بتشد ، پرسنل ریکاوری پرسنلی مجرب و ماهر می باشند. بیماران بعد از اتاق عمل وارد بخش ریکاوری می شوند ، در این مکان مراقبت های اولیه و حیاتی برای بیماران انجام می شود و پس از مانیتورینگ ، کنترل و ثبت مداوم علائم حیاتی و تایید پزشک بیهوشی ، بیماران به بخش های مربوطه انتقال پیدا می کنند . در این بخش رعایت کنترل عفونت و برقراری سکوت و آرامش بسیار مهم است. ریکاوری جزء بخش های ویژه هر بیمارستان محسوب می شود لذا مراقبت پرستاری از بیماران در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. پنج شنبه هر هفته برنامه washing در ریکاوری صورت می گیرد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-10 8:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ