مسئول بخش:

شادی نصری زاده مقدم 

مسئول علمی :

دکتر  حسنعلی خلیلی

تلفن داخلی بخش:

4130-4129

محل بخش

طبقه سوم

تعداد تخت:

9

بخش ICU2 در طبقه سوم بیمارستان شهید رجایی واقع شده است ،که مجهز به 9 تخت و تجهیزات کامل ICU می باشد این بخش با همکاری پرسنل مجرب و پزشکان متخصص در حال ارائه خدمات تخصصی به بیماران می باشد. بیماران این بخش شامل افرادی می باشد که در سوانح ترافیکی ( تصادف ) ، سقوط از ارتفاع و ... دچار آسیب شده اند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ