مسئول بخش:

فاطمه رحیمی

                                                                       

مسئول علمی :

دکتر شهرام بلندپرواز

تلفن داخلی بخش:

4065-4064

تعداد تخت:

20

بخش اتفاقات بستری ، اولین بخش بستری بیماران در بیمارستان بوده و دارای 20 تخت می باشد .

بیماران در 24 ساعت اول بستری پس از مشخص شدن سرویس های که باید بیمار را ویزیت کند به

این بخش آمده ، اقدامات لازم شامل اقدامات تشخیصی ، سونوگرافی ، رادیولوژی ، سی تی اسکن

انجام می شود و در صورت نیاز به عمل جراحی ، تاریخ عمل و وسایل مورد نیاز جهت عمل جراحی

مشخص شده و پس از ثابت شدن وضعیت بیمار ، به بخش های بستری یا اتاق عمل بیمار فرستاده

می شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ