مسئول بخش:

سمیه حسین زاده

مسئول علمی :

دکتر حمید رضا عباسی

تلفن داخلی بخش:

4052-4053
4039-4040

محل بخش:

همکف

در بخش احیاء بیماران از اورژانس ها پذیرش می شوند ، اقدامات حیاتی برای بیمار انجام می شود ، سپس بیمار از احیاء به بخش ها یIcu ها فرستاده می شود. در بخش اسکرین بیماران از اورژانس 115 و یا به صورت OPD ( سرپایی) پذیرش می شوند ،بعد از انجام تریاژ به بخش ER1 منتقل می شوند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ