مسئول بخش:

منصوره سیاوشی 

مسئول علمی :

دکتر امیر رضا مصباحی

تلفن داخلی بخش:

4077-4078

تعداد تخت:

32

بخش بستری 11 شامل 32 تخت فعال می باشد ، بیماران قبل از عمل جراحی یا بعداز عمل در این بخش بستری می شوند و در صورت عدم تخت خالی در بخش ها از ICU ها و POST ICU بیمار پذیرش می شود . در مواقع زیادی هم بیمار به صورت Electiv از پذیرش بیمارستان تحویل گرفته می شود. در این بخش کلیه اقدامات درمانی جهت بیماران انجام می گیرد و بعد از اتمام اقدامات ، آموزش های لازم به بیماران داده می شود ، سپس مرخص می گردند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-9 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ