مسئول بخش:

فاطمه شاهیان

مسئول علمی :

 دکتر شهرام پایدار

تلفن داخلی بخش:

4198-4197

تعداد تخت:

 32

 بخش بستری 41 در تاریخ 92/7/1 افتتاح شده است این بخش دارای 32 تخت فعال می باشد ، بیماران زن دراین بخش پذیرش می شوند  پذیریش بیماران  زن از بخشهای  اسکرین ،فوریت ها ،اتفاقات بستری 1و اتفاقات بستری 2 ،ICU  ها و همچنین بیماران OPD می باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-2 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ