شاخص هاي آموزشي بیمارستان شهید رجایی (6 ماهه اول سال 89)


ردیف
شاخص ها
بیمارستان شهید رجایی (6 ماهه اول سال 89)
صورت کسر
مخرج کسر
ضریب
شاخص
 
 
1
متوسط تعداد دوره های آموزشی در ماه در سال 88
5
6
 
83
 
 
2
متوسط تعداد افراد آموزش دیده در ماه
166
6
 
28
 
 
3
متوسط ساعت آموزشی برگزار شده در ماه
23
6
 
4
 
 
4
درصد دوره های مصوب برگزار شده
5
5
 
100
 
 
5
درصد دوره های تئوری - عملی
4
5
 
80
 
 
6
سرانه ساعت آموزشی شغلی
379
288
 
2
 
 
7
سرانه ساعت آموزشی عمومی
674
447
 
2
 
 
8
سرانه ساعت آموزشی مدیریتی
14
4
 
4
 
 

شاخص های آموزش ضمن خدمت سال 1388 بيمارستان شهيد رجايي شيراز

ردیف
شاخص ها
بیمارستان شهید رجایی
صورت کسر
مخرج کسر
ضریب
شاخص
 
1
متوسط تعداد دوره های آموزشی در ماه در سال 88
36
12
-
2
 
 
2
متوسط تعداد افراد آموزش دیده در ماه
934
12
-
78
 
 
3
متوسط ساعت آموزشی برگزار شده در ماه
394
12
-
29
 
 
4
درصد دوره های مصوب برگزار شده
11
11
100
100
 
 
5
درصد دوره های تئوری - عملی
7
11
100
64%
 
 
6
درصد دوره های تایید شده
11
15
100
73%
 
 
7
سرانه ساعت آموزشی شغلی پرسنل پرستاری
9424
230
-
41
 
 
8
سرانه ساعت آموزشی عمومی
3099
230
-
47/13
 
 
9
سرانه ساعت آموزشی مدیریتی
21
4
-
25/5
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-11 6:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ